Aktualności

Spłata hipoteki a przychód podatkowy

Spłata hipoteki a przychód podatkowy

13.01.2023

| Anna Kwinto

| Nieruchomości

Zespół adwokatów ds. nabywania nieruchomości informuje o wydanym w dniu 9 września 2022 roku wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II FSK 659/22), w którym NSA uznał, że część ceny sprzedaży nieruchomości uiszczona przez nabywcę bezpośrednio na rzecz wierzyciela hipotecznego, również stanowi przychód opodatkowany podatkiem dochodowym.

Stan faktyczny

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej spółka będąca dłużnikiem rzeczowym (właścicielem nieruchomości) zwróciła się o wyjaśnienie, czy część ceny sprzedaży nieruchomości uiszczona przez nabywcę bezpośrednio na rachunek wierzyciela hipotecznego celem spłaty ciążącej na nieruchomości hipoteki stanowi jej przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym.

Spłata hipoteki przychodem po stronie podatnika

Jak wskazał organ, przychodem podatnika jest każda wartość zwiększająca jego aktywa lub zmniejszająca pasywa. WSA w Gdańsku podzielił stanowisko organu. Wskazał, że o ile zbycie nieruchomości nie następuje pod tytułem darmym, jest to zbycie odpłatne w rozumieniu art. 14 ust. 1 Ustawy o CIT. Z przepisu wynika bowiem bezpośrednio, że przychodem z odpłatnego zbycia jest cena określona w umowie, bez względu na sposób jej uiszczenia. NSA uznał to stanowisko za prawidłowe wskazując, że dłużnik rzeczowy (właściciel nieruchomości) uzyskuje przychód z jej odpłatnego zbycia również w części kwoty zadłużenia hipotecznego, przekazywanej bezpośrednio na rzecz wierzyciela hipotecznego (banku).  

Jesteś właścicielem nieruchomości w Polsce i masz pytania co do rozliczenia jej sprzedaży?  

Jeśli masz pytania dotyczące podatkowego rozliczenia sprzedaży nieruchomości, skontaktuj się z naszą Kancelarią prawa nieruchomości w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu.Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa