Aktualności

Spłata kredytu wydatkiem na własne cele mieszkaniowe

Spłata kredytu wydatkiem na własne cele mieszkaniowe

13.07.2022

| Anna Kwinto

| Nieruchomości

Ulga mieszkaniowa - zasady

Możliwość skorzystania z ulgi uregulowano w art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku zainwestowania uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości pieniędzy we własne cele mieszkaniowe (np. na zakup domu, mieszkania, gruntu, budowę lub remont). Okres, w którym należy dokonać inwestycji, to trzy lata, licząc od końca roku, w którym doszło do sprzedaży. Przykładowo, jeśli podatnik sprzedał nieruchomość w roku 2019, ma czas do końca roku 2022 na dokonanie inwestycji. Musi on również poinformować Urząd Skarbowy o zamiarze skorzystania z ulgi w deklaracji PIT-39 (za rok, w którym doszło do sprzedaży). Aby w ogóle nie zapłacić podatku dochodowego, należy całą uzyskaną kwotą wydatkować na wskazane w ustawie cele mieszkaniowe (art. 21 ust. 25 Ustawy o PIT).

Spłata kredytu jako wydatek na cele mieszkaniowe

Zespół adwokatów ds. nabywania nieruchomości informuje, że w wydanej niedawno interpretacji ogólnej Ministra Finansów poinformowano, że ulgą objęte są również wydatki na spłatę kredytu zaciągniętego na kupno sprzedawanej nieruchomości. Jak wskazał Minister Finansów, dla celów podatku dochodowego należy uznać, że wydatki na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek, zaciągniętych na sfinansowanie wydatków związanych z nieruchomością będącą przedmiotem sprzedaży, mieszczą się w katalogu art. 21 ust. 25 Ustawy o PIT.

Co ważne, w interpretacji wskazano, że stanowisko to odnosi się również do stanu prawnego sprzed 31 grudnia 2021 roku (wcześniej obowiązywała odmienna interpretacja przedmiotowych przepisów). Podatnicy, którzy sprzedali mieszkanie przed upływem pięciu lat od nabycia mają więc prawo do złożenia korekty.

Jesteś właścicielem mieszkania w Polsce i planujesz sprzedać je przed upływem pięciu lat od nabycia?

Jeśli masz pytania dotyczące możliwości skorzystania z ulgi mieszkaniowej, skontaktuj się z naszą Kancelarią prawa nieruchomości w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu.Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa