Aktualności

Split payment czyli płatność kartowa jako przestępstwo skarbowe

Split payment czyli płatność kartowa jako przestępstwo skarbowe

Przypomnijmy – począwszy od 1 listopada 2019 roku podatnicy uiszczający zapłatę za dostawę towarów lub usług z nowo dodanego Załącznika 15 do ustawy o VAT o wartości przekraczającej kwotę 15.000 zł brutto zobowiązani są do dokonania zapłaty za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności, czyli z wykorzystaniem tzw. split payment, w ramach którego kwota netto faktury trafia na standardowy rozliczeniowy rachunek bankowy kontrahenta, zaś kwota podatku VAT trafia na oddzielny rachunek VAT. Załącznik 15 do ustawy o VAT uwzględnia głównie wyroby węglowe, oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne, tusze, emulsje, atramenty, folie typu stretch, żelazotopy, wyroby ze stali i walcowane, rury, przewody rurowe, metale nieszlachetne, ale także komputery i peryferie, części samochodowe, sprzedaż części do pojazdów samochodowych i motocykli oraz roboty budowlane. Decydujące znaczenie ma tu wartość całej faktury, a nie pojedynczego produktu znajdującego się na niej. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w jednym z naszych poprzednich wpisów.

Obecnie przepisy prawa podatkowego nie przewidują jednak możliwości dokonania podzielonej płatności kartą płatniczą (kredytową, debetową), nie ma również takiej możliwości z technicznego punktu widzenia. Co więcej, przepisy podatkowe nie zawierają żadnego wyłączenia z obowiązku skorzystania z mechanizmu podzielonej płatności dla transakcji kartowych.

Tym samym, każda ponadprogowa płatność za towar lub usługę wymienioną w Załączniku 15 do ustawy o VAT może zostać dokonana wyłącznie w formie przelewu, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Naruszenie tej reguły poprzez płatność kartą płatniczą wywoła dwie podstawowe negatywne konsekwencje:

  1. stanowić będzie przestępstwo skarbowe,
  2. uniemożliwi potraktowanie wydatku jako kosztu uzyskania przychodu.

Z punktu widzenia dostawców usług płatniczych kluczowe pozostaje pytanie – czy mają techniczną możliwość oraz prawny obowiązek systemowego blokowania płatności ponadprogowych za towary lub usługi wylistowane w Załączniku 15 do ustawy o VAT?Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa