Aktualności

Split payment w polskim prawie podatkowym

Od 1 lipca 2018 roku obowiązywać zaczną przepisy dotyczące stosowania mechanizmu podzielonej płatności podatku VAT czyli tzw. split payment. Mechanizm ten funkcjonuje już m. in. w takich państwach jak Turcja, Czechy czy Włochy. Jego wprowadzenie w Polsce ma być kolejnym krokiem prowadzącym do zmniejszenia luki podatkowej dotyczącej podatku VAT

Czym jest split payment

Mechanizm rozdzielonej płatności polega na umożliwieniu wykonania dwóch osobnych płatności w ramach należności stwierdzonej pojedynczą fakturą. Jedna płatność to kwota netto przelewana na konto dostawcy towaru lub usługi, druga płatność to kwota podatku VAT przelewana przez kontrahenta dostawcy na konto właściwego urzędu skarbowego. Split payment  może być zatem stosowany jedynie przez podmioty będące podatnikami VAT. Płatność w ramach tego mechanizmu może być dokonywana tylko w walucie polskiej. 

Korzyści i zagrożenia 

Ministerstwo Finansów wskazuje, że stosowanie mechanizmu split payment będzie prowadziło do szybszego uzyskania zwrotu podatku VAT, braku ewentualnych odsetek za zaległości podatkowe i będzie stanowić o należytej staranności podatnika. Z drugiej strony jednak, wskazuje się na szereg zagrożeń związanych z tą konstrukcją tj. konieczność zwiększenia ilości transakcji bankowych oraz fakt, że o zastosowaniu mechanizmu split payment decydować będzie nabywca towaru lub usługi.

Zapraszamy do kontaktu na info@dudkowiak.comPiotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa