Aktualności

Obowiązki sprawozdawcze w prawie telekomunikacyjnym 2022

Obowiązki sprawozdawcze w prawie telekomunikacyjnym 2022

Nasi prawnicy ds. prawa telekomunikacyjnego przypominają o najważniejszych obowiązkach związane ze sprawozdawczością przedsiębiorców telekomunikacyjnych z art. 7 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz z art. 29 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Megaustawa).

Sprawozdawczość z art. 7 prawa telekomunikacyjnego

Polskie prawo wprowadziło obowiązek przekazywania sprawozdań z działalności telekomunikacyjnej przedsiębiorcy wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą dedykowanej Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Komunikacji Elektronicznej (PUE) dostępnej pod adresem http://pue.uke.gov.pl

Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest zobowiązany do wypełnienia sprawozdania online i jest to jedyna możliwość skutecznego sprawozdania się z działalności telekomunikacyjnej. Przekazanie sprawozdania w inny sposób będzie równoważne z niewywiązaniem się z obowiązku sprawozdawczego z art. 7 prawa telekomunikacyjnego. Uprzejmie informujemy, że na Platformie Usług Elektronicznych formularze do prawidłowego sprawozdania się za 2021 r. dostępne są pod nazwą Sprawozdanie z art. 7 prawo telekomunikacyjne – 2020-2021.

Aby przekazać sprawozdanie należy posiadać Profil Zaufany oraz konto na Platformie Usług Elektronicznych UKE https://pue.uke.gov.pl/. Wszelkie problemy i trudności mogą zgłaszać Państwo za pośrednictwem zakładki „Zgłoś Problem” znajdującej się na dole strony lub mailowo na adres pue@uke.gov.pl.

Wszelkie informacje dotyczące logowania, założenia konta oraz pomocy znajdą Państwo na stronie https://pit.uke.gov.pl/pl-pl/pomoc/.

Przypominamy, że od 2019 r. obowiązek przekazywania sprawozdań z działalności telekomunikacyjnej za pomocą formularzy sprawozdawczych dotyczy wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych, niezależnie od wysokości przychodu uzyskanego w roku sprawozdawczym ze świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Termin przekazania sprawozdania z działalności telekomunikacyjnej za poprzedni rok kalendarzowy nie uległ zmianie. Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest zobowiązany do przedłożenia formularzy wyłącznie w formie elektronicznej do 31 marca 2022 r.

Jednocześnie, prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na informacje wpisywane przez Państwa w profilu organizacji, w szczególności numeru, pod jakim Państwa przedsiębiorstwo zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Prosimy również o sprawdzenie i zweryfikowanie informacji dotyczących numeru identyfikacji podatkowej (NIP), adresu siedziby, adresu do korespondencji oraz pozostałych danych uwzględnionych w formularzu. Aktualne dane z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych znajdą Państwo pod adresem http://bip.uke.gov.pl/rpt/

W przypadku wszelkich nieprawidłowości prosimy o wprowadzanie zmian poprzez http://pue.uke.gov.pl Po zalogowaniu w PUE należy z zakładki „Twoje konto” wybrać profil organizacji, a następnie „Profil użytkownika”, „Podmioty użytkownika” i wcisnąć przycisk edycji w kolumnie Akcje. Należy pamiętać, żeby zapisać wszelkie wprowadzone zmiany.

W przypadku zmiany stanu faktycznego danych, podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (RPT), zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy, prosimy o niezwłoczne złożenie pisemnego wniosku o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze. Wzór wniosku o zmianie danych w RPT znajduje się na stronie: http://bip.uke.gov.pl/informacje-dla-przesiebiorcow/jak-dokonac-zmiany-wpisu-w-rejestrze-przedsiebiorcow-telekomunikacyjnych,8.html

Zmiany danych w RPT można dokonać korzystając z drogi elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian danych w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych znajdą Państwo na stronie http://bip.uke.gov.pl/informacje-dla-przesiebiorcow/

Sprawozdawczość z art.29 Megaustawy

Informujemy, że w ramach inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych, o której mowa w art. 29 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, przedsiębiorcy telekomunikacyjni mają obowiązek przekazania do UKE informacji dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych sieci telekomunikacyjnych i budynków umożliwiających kolokację, świadczonych usług telefonicznych, usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usług rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, świadczonych w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu.

Wszystkie dane wraz z oświadczeniami, o których mowa w art. 29 ust. 2b ww. ustawy, należy przekazać w Systemie SIIS: https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/login/ do 31 marca 2022 r.

Wszelkie informacje i narzędzia wspomagające proces inwentaryzacji są dostępne i aktualizowane w zakładce Pomoc Systemu SIIS: https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/help/

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że jeśli operator posiada w postaci elektronicznej dane dotyczące infrastruktury technicznej, innej niż infrastruktura objęta inwentaryzacją, a także o kanałach technologicznych oraz o planach inwestycyjnych, ma obowiązek ich przekazania po zalogowaniu w systemie Punktu Informacyjnego do spraw Telekomunikacji (https://pit.uke.gov.pl/). Ustawa nie przewiduje obowiązku przekształcania danych do postaci elektronicznej, stąd jeśli podmiot nie dysponuje nimi w tej formie, zwolniony jest z ww. obowiązku. Podobnie, jak w przypadku inwentaryzacji, dane do systemu PIT powinny być przekazane do 31 marca 2022 r. Omawiana powinność wynika z art. 29c ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące sprawozdawczości w ramach PIT znajdą Państwo na stronie: https://bip.uke.gov.pl/sprawozdania/pit/ https://pit.uke.gov.pl/ W przypadku pytań związanych z tym obowiązkiem prosimy o skorzystanie z umieszczonego na stronie PIT formularza kontaktowego.

W przypadku pytań merytorycznych związanych z wypełnianiem formularzy, zachęcamy do kontaktu z odpowiednim pracownikiem merytorycznym http://bip.uke.gov.pl/sprawozdania/harmonogram-zbierania-danych/Michał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa