Aktualności

Sprzedaż miejsca postojowego bez podatku dochodowego

Sprzedaż miejsca postojowego bez podatku dochodowego

26.09.2022

| Anna Kwinto

| Nieruchomości

Zespół adwokatów ds. nabywania nieruchomości informuje o wydaniu interpretacji indywidualnej w kwestii rozliczenia sprzedaży miejsca postojowego.

Stan faktyczny

W przedmiotowej sprawie podatnik nabył jako osoba fizyczna nabył miejsce postojowe w hali garażowej. Po tym fakcie rozpoczął jednoosobową działalność gospodarczą, nie włączając miejsca postojowego do majątku firmowego, a zakup był sfinansowany w całości z majątku prywatnego. Dla miejsca postojowego prowadzona była odrębna księga wieczysta. Podatnik miał wątpliwości, jakie skutki w podatku dochodowym wywoła sprzedaż miejsca postojowego.

Rozliczenie sprzedaży prywatnych nieruchomości

W interpretacji indywidualnej z dnia 16 września 2022 r. (0113-KDIPT2-1.4011.532.2022.4.MZ) Dyrektor KIS wskazał, że sprzedaż miejsca postojowego rozlicza się tak, jak innych prywatnych nieruchomości. Miejsce postojowe w niniejszej sprawie nie zostało włączone do majątku firmy i nie było amortyzowane. W związku z tym należy uznać, że sprzedaż miejsca parkingowego, która nastąpi przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, stanowić będzie źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak wskazuje przepis, dochód jest opodatkowany, jeśli transakcja ma miejsce przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Zgodnie z art. 30e ust. 1 Ustawy o PIT, dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości opodatkowany jest stawką podatku 19%. W przypadku upływu pięcioletniego terminu, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie miejsca parkingowego, w przedmiotowej sprawie podatek dochodowy nie wystąpi.

Jesteś właścicielem miejsca postojowego i zastanawiasz się, czy zapłacisz podatek dochodowy po jego sprzedaży?

Jeśli masz pytania dotyczące podatku dochodowego od sprzedanego miejsca postojowego, skontaktuj się z naszą Kancelarią prawa nieruchomości w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu.Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa