Aktualności

Stanowisko KNF dotyczące wytycznych EBA w sprawie outsourcingu

Stanowisko KNF dotyczące wytycznych EBA w sprawie outsourcingu

W dniu 16 września 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) opublikowała stanowisko dotyczące wybranych zagadnień związanych z wytycznymi EBA (EBA/GL/2019/02) w sprawie outsourcingu, które w życie weszły w dniu 30 września 2019 roku. Stanowisko adresowane jest co prawda przede wszystkim do banków, albowiem odnosi się do kwestii dopuszczalnego zakresu powierzania wykonywania czynności w działalności bankowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe, jednakże w ocenie KNF pożądane jest aby instytucje płatnicze – niejako per analogiam – uwzględniły stanowisko KNF w zakresie, w którym mogą one ich dotyczyć.

Zgodnie z wytycznymi EBA outsourcing oznacza umowę w dowolnej formie zawartą między instytucją kredytową, instytucją płatniczą lub instytucją pieniądza elektronicznego a usługodawcą, na mocy której usługodawca realizuje proces, usługę lub zadanie, które w przeciwnym razie byłoby realizowane przez samą instytucję kredytową, instytucję płatniczą lub instytucję pieniądza elektronicznego. Jako outsourcingu nie należy przy tym traktować:

a. funkcji, której wykonanie przez dostawcę usług jest wymagane na mocy prawa, np. badanie ustawowe;

b. usług związanych z dostarczaniem informacji rynkowych (np. udostępnienie danych przez Bloomberg, Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch);

c. infrastruktury globalnej sieci (np. Visa, MasterCard);

d. systemów rozliczeniowych i rozrachunku pomiędzy izbami rozliczeniowymi, CCP i instytucjami rozliczeniowymi oraz ich członkami;

e. infrastruktury globalnej komunikacji finansowej podlegającej nadzorowi właściwych organów;

f. usług bankowości korespondencyjnej; oraz

g. nabycia usług, które w innym przypadku nie zostałyby wykonane przez instytucję kredytową lub instytucję płatniczą (np. porada architekta, udzielenie opinii prawnej i reprezentacja przed sądem i organami administracyjnymi, usługi sprzątania, ogrodnicze i utrzymania pomieszczeń instytucji lub instytucji płatniczej, usługi medyczne, serwisowanie samochodów służbowych, catering, usługi związane z automatami sprzedającymi, usługi biurowe, usługi turystyczne, usługi pocztowe, usługi związane z obsługą recepcji, sekretariatu lub centrali), towarów (np. plastikowych kart, czytników kart, towarów biurowych, komputerów osobistych, mebli) lub mediów (np. energii elektrycznej, gazu, wody, linii telefonicznej).

KNF oczekuje, że podmioty nadzorowane dostosują się do wytycznych EBA najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią, która oferuje usługi m.in. w zakresie:

  1. reprezentacji przed KNF,
  2. projektowania prawnych aspektów procesu outsourcingu usług płatniczych.


Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa