Aktualności

Sukces Departamentu Prawa Bankowego naszej Kancelarii

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Departament Prawa Bankowego Kancelarii Dudkowiak & Kopeć kierowany przez adwokata Piotra Putyrę uzyskał dla jednego z naszych Klientów zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP).

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zdecydowała o udzieleniu powyżej wskazanego zezwolenia na posiedzeniu dnia 5 grudnia 2017 roku.

Zakres zezwolenia obejmuje:

  • przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku
  • wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego
  • wykonywanie transakcji płatniczych w ciężar środków pieniężnych udostępnionych użytkownikowi z tytułu kredytu
  • wydawanie instrumentów płatniczych

Pełną treść komunikatu można znaleźć tutaj.