Aktualności

Usługi płatnicze: Systemowe wsparcie sektora FinTech

Usługi płatnicze: Systemowe wsparcie sektora FinTech

W biuletynie informacyjnym czytamy, że projekt ma pomóc w stworzeniu z Polski lidera technologii finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej (NewTech Poland). Systemowe wsparcie ma przełożyć się na konkurencyjność i innowacyjność rynku. Polacy zyskają na uproszczeniu zarządzania ich osobistymi finansami i upowszechnieniu świadomości oraz wiedzy finansowej. Przewiduje się, że zmiana ta pozytywnie wpłynie także na inne gałęzie gospodarki.

Za wdrożenie projektu odpowiadać będzie konsorcjum wykonawcze czterech firm: Areto, Eversheds Sutherland Wierzbowski, IT9 i FinTech Consultancy. Prace w ramach Projektu przebiegać będą równolegle w ramach trzech obszarów tematycznych: „FinTech”, „Sandbox” i „SupTech”.

Obszar „FinTech” koordynowany przez Ministerstwo Finansów obejmuje kompleksową deregulację i usunięcie ograniczeń nadzorczych dla tego sektora polskiego rynku. MF otrzyma także rekomendację w zakresie wsparcia sektora m.in. poprzez zmiany w prawie. Rekomendajce mają być konsultowane z szerokim gronem podmiotów rynkowych i sektora publicznego.

Moduł „Sandbox” obejmie z kolei rekomendacje konsorcjum dotyczące sprawdzonych rozwiązań zagranicznych, które mogłyby wesprzeć sektor FinTech szczególnie w zakresie tzw. piaskownicy regulacyjnej (tzw. „regulatory sandbox”). Sandbox umożliwiłby wsparcie rozwiązać innowacyjnych w ramach FinTech poprzez stworzenie przyjaznej przestrzeni, w której nowi użytkownicy mogliby testować innowacyjne usługi.

W ramach ostatniego z komponentów pod nazwą „SupTech” konsorcjum ma przygotować raport wykonalności wdrożenia innowacyjnych technologii do struktur nadzoru w rodzaju sztucznej inteligencji i rozproszonych rejestrów, żeby usprawnić „występujące funkcje nadzorcze” i przedstawić precyzyjne propozycje rozwiązań dla wsparcia rozwoju sektora polskiego FinTech. Opracowana zostanie ocena wraz z wytycznymi dla UKNF w zakresie zastosowania innowacyjnych technologii w ramach instytucji nadzoru finansowego wzmacniających obecne procesy i funkcje nadzorcze. UKNF ma także otrzymać propozycje precyzyjnych rozwiązań dla wsparcia rozwoju sektora polskiego FinTech.

UKN zachęca do kontaktu wszystkie osoby, które chciałyby przedstawić swoje pomysły lub ewentualne uwagi na adres: FinTech@mf.gov.pl oraz FinTech@knf.gov.pl

Niewątpliwie instytucje publiczne wysyłają w ten sposób przyjazny sygnał dla rynku usług płatniczych. Będziemy z ciekawością obserwować rozwój projektu.Piotr Glapiński

Prawnik

Piotr Glapiński

Radca prawny, Counsel

Piotr Glapiński

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa