Aktualności

Więcej czasu na pożyczkę z Tarczy PFR

Więcej czasu na pożyczkę z Tarczy PFR

Przedłużenie programu pożyczek COVIDowych z Tarczy Finansowej

Rząd planuje przedłużenie programu Pożyczki Preferencyjnej w ramach Tarczy do dnia 31 marca 2022 roku, z możliwością wypłaty środków w ramach instrumentu finansowania preferencyjnego do dnia 30 czerwca 2022 r.

 

Tarcza Finansowa i program pożyczek z opcją umorzenia

Przedsiębiorcy w Polsce mają możliwość korzystania ze wsparcia finansowego w formie finansowania płynnościowego, finansowania preferencyjnego oraz finansowania inwestycyjnego na warunkach rynkowych oraz na zasadach pomocy publicznej w ramach rządowego programu "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm". Przewidziane na ten program fundusze rząd w Warszawie szacował na 25 miliardów złotych. Rozwiązania przewidziane w przepisach prawa takie jak Pożyczka Preferencyjna 2.0. miały zapobiec upadłości polskich przedsiębiorstw i wzrostowi bezrobocia. Nadmienić trzeba, że Pożyczka Preferencyjna 2.0 jest wsparciem finansowym będącym pomocą publiczną oraz może być umorzona w maksymalnej wysokości do 75% jej wartości nominalnej. Uzyskanie takiej pożyczki oznacza zatem bardzo atrakcyjny zastrzyk finansowy dla dużych firm w okresie kryzysu wywołanego kolejnymi falami pandemii COVID-19 oraz możliwymi utrudnieniami w prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Przedłużenie obowiązywania programu pomocowego

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa - program przewidywał zawieranie umów pożyczek płynnościowych oraz umów pożyczek preferencyjnych do 30 września 2021 r. z możliwością wypłaty do 31 grudnia 2021 r.

Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, program ten spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba wniosków złożonych do 30 września 2021 roku. Mając to na względzie, Rada Ministrów postanowiła zmodyfikować program pomocy w ten sposób, że wprowadzone zostaną do niego zapisy przedłużające termin działania Programu do 31 grudnia 2022 r. oraz wydłużenie możliwości udzielania pomocy w formie finansowania preferencyjnego 2.0 w ramach Programu do dnia 31 marca 2022 r., z możliwością wypłaty środków w ramach instrumentu finansowania preferencyjnego do dnia 30 czerwca 2022 r.

 

Utrzymanie możliwości umorzenia pożyczki

Możliwość umorzenia pożyczki w maksymalnej wysokości do 75% jej wartości nominalnej ma być zachowana w przedłużonym progamie.Magdalena Napierała

Prawnik

Magdalena Napierała

Adwokat, Counsel

Magdalena Napierała

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa