Aktualności

Terminy i forma sporządzenia sprawozdań finansowych za 2018 rok

Terminy i forma sporządzenia sprawozdań finansowych za 2018 rok

[Przygotowanie sprawozdań finansowych polskich spółek kapitałowych (sp. z o.o. i S.A.) wiąże się ze spełnieniem szeregu wymogów ustawowych w zakresie formy, sposobu podpisania oraz terminów złożenia. Ostatnie zmiany przepisów wywołały spore zamieszanie wśród przedsiębiorców, zwłaszcza tych zagranicznych prowadzących działalność w jednej z form przewidzianych w polskim kodeksie spółek handlowych.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego spółek kapitałowych, wpisanych w rejestr przedsiębiorców KRS, za 2018 rok. Będą one przydatne przede wszystkim cudzoziemcom pełniącym funkcję członków zarządu w spółkach polskich.

Terminy określone w tabelach oparte są na założeniu, że rok finansowy w spółce, zgodnie z jej umową spółki, pokrywa się z rokiem kalendarzowym, tj. ostatnim dniem okresu za który spółka powinna złożyć sprawozdanie będzie 31 grudnia 2018 roku.
 

Sporządzenie i złożenie sprawozdań finansowych za 2018 rok
Nazwa dokumentu Termin sporządzenia Forma sporządzenia  Kto podpisuje Sposób podpisania Termin złożenia
Sprawozdanie finansowe 31.03.2019 Forma elektroniczna – w formacie .xml i w strukturze logicznej udostępnianej przez Ministerstwo Finansów Wszyscy członkowie zarządu oraz osoba sporządzająca sprawozdanie (księgowy) Podpis elektroniczny
albo
profil zaufany ePUAP
15.07.2019
Sprawozdanie zarządu z działalności 31.03.2019 Forma elektroniczna – w pliku tekstowym o dowolnym formacie Wszyscy członkowie zarządu Podpis elektroniczny
albo
profil zaufany ePUAP
15.07.2019
Uchwała zgromadzenia wspólników o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 30.06.2019 Forma pisemna Wspólnicy spółki Własnoręczny podpis 15.07.2019

Sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z działalności sporządzone po 1 października 2018 roku mogą być podpisane tylko w jeden z następujących sposobów:
- za pomocą profilu zaufanego ePUAP albo
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Więcej informacji na temat uzyskania podpisów elektronicznych i założenia profilu zaufanego ePUAP można znaleźć na naszym blogu pod adresem: https://www.dudkowiak.pl/blog/sporządzenie-i-złożenie-sprawozdań-finansowych-spółek-polskich-za-2018-rok-ważne-informacje-dla-obcokrajowców.html

Po sporządzeniu i podpisaniu sprawozdania finansowego i pozostałych dokumentów wskazanych powyżej podlegają one złożeniu w Repozytorium Dokumentów Finansowych przez Internet. Od dnia 1 kwietnia 2019 roku, dzięki nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, złożenia do Repozytorium może dokonać także pełnomocnik zawodowy (adwokat, radca prawny).

Jeżeli natomiast zarząd podejmie decyzję o samodzielnym złożeniu sprawozdania do Repozytorium, wówczas zgłoszenie będą musieli podpisać wszyscy członkowie zarządu spółki podpisem elektronicznym albo za pomocą profilu zaufanego ePUAP. Ponadto każdy z członków zarządu powinien uprzednio uzyskać numer PESEL, wniosek o nadanie którego z resztą można złożyć za pośrednictwem pełnomocnika. Po złożeniu w Repozytorium sprawozdanie finansowe jest automatycznie przesyłane także do urzędu skarbowego.Denis Ushakov

Prawnik

Denis Ushakov

Senior Counsel

Denis Ushakov

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa