Aktualności

TSUE: Refaktura usług noclegowych z prawem do odliczenia VAT-u

TSUE: Refaktura usług noclegowych z prawem do odliczenia VAT-u

W 2014 r. Grupa Lotos SA, podlegająca opodatkowaniu VAT w Polsce, nabyła usługi noclegowe i restauracyjne częściowo na własny użytek a częściowo w celu ich odsprzedaży swoim spółkom zależnym. Spółka wbrew stanowisku organów podatkowych wyrażonych w interpretacji indywidualnej stała na stanowisku, że w przypadku, gdy podatnik nabywa usługi noclegowe we własnym imieniu w celu ich dalszej odprzedaży, powinien być traktowany jako podmiot świadczący usługę. W konsekwencji usługi noclegowe oraz usługi gastronomiczne będą podlegały opodatkowaniu VAT przy ich odsprzedaży. W związku z tym, VAT naliczony przy ich nabyciu powinien podlegać odliczeniu zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przewidziane w art. 88 ust. 1 pkt 4 tej ustawy ograniczenie w zakresie wyłączenia prawa do odliczenia w odniesieniu do usług noclegowych i usług gastronomicznych nie powinno znaleźć w tym przypadku zastosowania, ponieważ Grupa Lotos jest uznawana nie za ostatecznego konsumenta tych usług, lecz za świadczącego usługę, podobnie jak podatnicy VAT świadczący tego typu usługi.

TSUE odpowiadając na pytanie prejudycjalne w wyroku z 2 maja 2019 roku TSUE w sprawie C-225/18 „Lotos” stwierdził, że Dyrektywa 2006/112/WE sprzeciwia się wyłączeniu prawa do odliczenia VAT naliczonego w przypadku, gdy podatnik świadczący usługi turystyki refakturuje je na rzecz innych podatników w ramach świadczenia usług turystyki. Jednocześnie TSUE dodał, że Dyrektywa nie sprzeciwia się uregulowaniu krajowemu, które przewiduje wyłączenie prawa do odliczenia VAT naliczonego od nabycia usług noclegowych i gastronomicznych. Co oznacza, że podatnik nieświadczący usług turystycznych jest pozbawiony prawa do odliczenia VAT naliczonego od nabycia takich usług noclegowych i gastronomicznych.

Ministerstwo Finansów w Komunikacie z 27 maja 2019 roku uznało, że jeżeli podatnik nabywa usługi noclegowe lub gastronomiczne w celu świadczenia usług turystyki, przy założeniu, że do ich opodatkowania będą miały zastosowanie ogólne zasady, to z tytułu nabycia takich usług noclegowych i gastronomicznych podatnikowi powinno przysługiwać prawo do odliczenia VAT-u naliczonego.

Wyrok TSUE umożliwi podatnikom refakturującym usługi noclegowe na odliczenie VAT-u naliczonego tytułem zakupu tych usług. Jednocześnie TSUE potwierdził, że wyłączenie możliwości odliczenia VAT-u od usług noclegowych w innych przypadkach nie jest sprzeczne z postanowieniami Dyrektywy.Mieszko Łukaszewicz

Prawnik

Mieszko Łukaszewicz

Doradca podatkowy, Counsel

Mieszko Łukaszewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa