Aktualności

Tytuł prawny do lokalu warunkiem rejestracji w KRS – projekt nowelizacji

Tytuł prawny do lokalu warunkiem rejestracji w KRS – projekt nowelizacji

Skierowany 19 lipca 2023 roku do Sejmu rządowy projekt ustawy określany mianem „pakietu ułatwień dla przedsiębiorców” zawiera w szczególności zmiany dotyczące procedury rejestracji nowych podmiotów lub zmian adresu w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.

Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów przedsiębiorca będzie obowiązany posiadać tytuł prawny do korzystania z lokalu (nieruchomości), którego adres zgłosił do Rejestru Przedsiębiorców jako swój adres. Oświadczenie takie będzie musiało zostać podpisane przez osoby podpisujące wniosek (najczęściej zarząd lub prokurent), a jeśli wniosek podpisuje pełnomocnik, oświadczenie podpisują osoby które udzieliły mu pełnomocnictwa.

Oświadczenie dot. tytułu prawnego lokalu (nieruchomości) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Zmiana ta, według autorów projektu, ma na celu wzmocnienie domniemania prawdziwości wpisów w zakresie danych dotyczących adresów podmiotów podlegających obowiązkowi rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców. Nowe przepisy będą zapobiegać tworzenie tzw. fikcyjnych podmiotów i wzmacniać bezpieczeństwo obrotu prawnego.

Według założeń ustawodawcy, nowelizacja wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią w sprawie rejestracji podmiotów gospodarczych i bieżącej obsługi prawnej: info@dudkowiak.comDenis Ushakov

Prawnik

Denis Ushakov

Senior Counsel

Denis Ushakov

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa