Aktualności

Uchwała Sądu Najwyższego – roszczenie o wykup nielegalnie zabudowanej działki nie przedawnia się

Uchwała Sądu Najwyższego – roszczenie o wykup nielegalnie zabudowanej działki nie przedawnia się

Sąd Najwyższy podjął w dniu 16 maja 2019 roku uchwałę (sygn. akt: III CZP 109/18), zgodnie z którą roszczenie właściciela gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, o nabycie przez posiadacza własności działki za odpowiednim wynagrodzeniem (art. 231 § 2 k.c.) nie ulega przedawnieniu.

Powyższa uchwała stanowi istotną zmianę dotychczasowego stanowiska Sądu Najwyższego, który do tej pory stał na stanowisku, że roszczenie właściciela gruntu o wykup nielegalnie zabudowanej nieruchomości, ulega przedawnieniu z upływem 10 letniego terminu.

Wspomniana uchwała umożliwia właścicielom nieruchomości domaganie się wykupu części, a w skrajnych sytuacjach nawet całości działki, na której przed wielu laty inna osoba wzniosła bez tytułu prawnego budynek lub urządzenie o wartości znacznie wyższej niż wartość zajętej działki. Dotyczy to w szczególności sytuacji posadowienia na niezabudowanej działce linii energetycznych lub gazociągów uniemożliwiających jej zabudowę. Uchwała Sądu Najwyższego może stanowić cenny oręż w sporach właścicieli nieruchomości z przedsiębiorstwami przesyłowymi, dając podstawę do domagania się wykupu działek gruntu, które utraciły znaczenie gospodarcze, wskutek ich nielegalnej zabudowy.Marcin Kręglewski

Prawnik

Marcin Kręglewski

Adwokat, Partner

Marcin Kręglewski

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa