Aktualności

Uchylenie decyzji zabezpieczającej, a odblokowanie środków na rachunku bankowym

Uchylenie decyzji zabezpieczającej, a odblokowanie środków na rachunku bankowym

W dzisiejszym świecie finansów i szeroko pojętego prawa podatkowego, przedsiębiorcy oraz ich doradcy stają przed licznymi wyzwaniami, które wymagają od nich nie tylko szerokiej wiedzy, ale i gotowości do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki i przepisy. Właśnie takie wyzwanie stanowi sytuacja, gdy mamy do czynienia z uchyleniem decyzji zabezpieczającej i jej konsekwencjami dla blokowanych środków na rachunku bankowym.

Fiskus nie chciał odblokować środków

Niedawna decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu stanowi istotny przyczynek do dyskusji na temat postępowania organów podatkowych. Szczególnie dotyczy to sytuacji, w których podatnik stara się o odblokowanie środków pomimo, że organy podatkowe nie posiadają już podstawy prawnej do ich blokowania.

Jak zostało zaakcentowane w sprawie rozstrzyganej przez poznański sąd, organ celno-skarbowy wydał decyzję zabezpieczającą, mającą na celu oszacowanie przysługującego państwu zobowiązania podatkowego, które następnie doprowadziło do zajęcia majątku spółki. Dalej, trudności pojawiły się, gdy chociaż decyzja ta została uchylona, a następna nie była jeszcze wydana, organy odmówiły uchylenia zabezpieczeń, w tym blokady środków na rachunkach bankowych.

Argumentacja fiskusa była taka, że pomimo uchylenia decyzji zabezpieczającej, dokonane już zabezpieczenia pozostają skuteczne, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy zostanie wydana kolejna decyzja. Tutaj jawi się problem interpretacyjny i zapytanie o granice takiej praktyki – gdzie znajduje się linia oddzielająca skuteczność administracyjnego działania od ochrony praw i interesów podatników?

Sąd przyznał rację podatnikowi

Wyrokiem z dnia 25 lutego 2021 roku (sygn. akt I SA/Po 720/20), sąd administracyjny podjął krok ku potwierdzeniu ochrony interesów podatnika. Jako że decyzja zabezpieczająca została uchylona, fundament do dalszego zabezpieczenia majątku upadł. Zdaniem sądu, postępowanie zabezpieczające w takiej konfiguracji winno zostać umorzone, a środki podatnika uwolnione.

Przedmiotowe orzeczenie ma niebagatelne znaczenie praktyczne, rzuca ono wyraźne światło na postępowanie organów podatkowych, które bywają przeczulone na punkcie zabezpieczania interesów fiskusa, co czasem prowadzi do nadużyć.

Orzeczenie to pokazuje również wagę odpowiedniej reprezentacji prawnej oraz potrzebę monitorowania dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości prawnej przez przedsiębiorców, prawników, jak i wszystkich podmiotów związanych z obszarem prawa podatkowego.

Każda decyzja może mieć kluczowe znaczenie dla bieżącej działalności i finansów firmy, a szybkie i efektywne postępowanie może zmienić niewygodną sytuację w sukces proceduralny oraz finansowy.

Wnioski dla praktyków:

  • Podstawą do zabezpieczenia jest skuteczna decyzja zabezpieczająca; jej brak lub uchylenie powinno skutkować zwolnieniem środków.
  • Szybkie działanie jest kluczowe; w przypadku podjęcia przez organy podatkowe decyzji zabezpieczającej, niezwłoczna analiza legalności takiego działania może uchronić przedsiębiorcę przed poważnymi konsekwencjami finansowymi.
  • Prawidłowa interpretacja przepisów; orzeczenie WSA w Poznaniu podkreśla, że nie wystarczą formalne przesłanki do podjęcia zabezpieczenia, lecz każdy przypadek wymaga indywidualnego i szczegółowego podejścia z poszanowaniem praw podmiotów ekonomicznych.

Jeśli więc prowadzisz działalność gospodarczą lub zajmujesz się prawem podatkowym, postępuj z rozwagą i obserwuj, jak praktyka oraz orzecznictwo ewoluują w zakresie uchylenia decyzji zabezpieczającej a odblokowania środków na rachunku bankowym. Działaj posiadając konkretną wiedzę i wsparcie prawnicze, które jest tutaj bezcenneAnna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa