Aktualności

UKNF i UOKiK ostrzegają o ryzykach inwestowania w aparthotele i condohotele

UKNF i UOKiK ostrzegają o ryzykach inwestowania w aparthotele i condohotele

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydały w dniu 26 września 2019 roku osobne komunikaty w sprawie inwestycji w tzw. „condohotele” i „aparthotele”. Oba Urzędy ostrzegają o ryzykach związanych z inwestycjami alternatywnymi w tego rodzaju nieruchomości.

Aparthotele i condohotele są to obiekty wykorzystywane do celów hotelarskich lub najmu krótkoterminowego. Deweloperzy oferują zwykle możliwość zakupu wyodrębnionej części takiego obiektu (rzadziej udziału we współwłasności) zewnętrznym inwestorom, gwarantując im jednocześnie relatywnie wysoką stopę zwrotu z takiej inwestycji, poprzez dochody z najmu lub usług hotelarskich. Zarządzanie obiektem typu condo lub aparthotel odbywa się zwykle przez zewnętrznego operatora, z którym inwestor zawiera umowę na okres około 5-15 lat.

UKNF i UOKiK ostrzegają, że inwestowanie w obiekty typu aparthotel czy condohotel może być ryzykowne dla inwestora, szczególnie, gdy

  • budowa obiektu jest realizowana wyłącznie ze środków pochodzących od inwestorów, a deweloper nie angażuje własnych środków – inwestor ponosi całe ryzyko niepowodzenia inwestycji;
  • umowa inwestora z deweloperem nie przewiduje zabezpieczeń co najmniej na tym samym poziomie co umowa deweloperska – zakup segmentu w aparthotelu lub condohotelu zwykle nie jest objęty ustawą deweloperską, gdyż obiekty hotelarskie, czy turystyczne nie są kwalifikowane jako lokale mieszkalne tylko użytkowe;
  • gwarancja zysku oferowana przez dewelopera nie obejmuje kosztów utrzymania i zarządzania nieruchomością obciążających inwestora, a także nie uwzględnia obniżki przychodu wskutek mniejszego obłożenia pokoi i miejsc hotelowych w obiekcie;
  • inwestor finansuje zakup ze środków pochodzących z kredytu, co naraża go na dodatkowe ryzyko finansowe w przypadku nierentowności inwestycji.

Pełna treść komunikatów jest dostępna na stronach internetowych UOKiK https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15799 i UKNF https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=67218&p_id=18

Nasza Kancelaria doradza i reprezentuje klientów przy transakcjach w sektorze nieruchomości, w tym przy inwestycjach
w obiekty typu condohotel i aparthotel. Zapraszamy do kontaktu.Marcin Kręglewski

Prawnik

Marcin Kręglewski

Adwokat, Partner

Marcin Kręglewski

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa