Aktualności

Ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez cudzoziemców

Ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez cudzoziemców

Obowiązujące zmiany

Grudniowa nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym znosi obowiązek legitymowania się numerem PESEL przez osoby fizyczne wpisywane do rejestru, o ile osoby te na podstawie odrębnych przepisów nie są obowiązane do jego posiadania. Zamiast numeru PESEL, do rejestru wpisuje się datę urodzenia osoby, co wpływa na skrócenie procesu założenia spółki przez cudzoziemca; zwłaszcza, gdy planuje się założenie spółki przez system teleinformatyczny S24.

Kolejnym ułatwieniem jest wprowadzenie obowiązku zamieszczania przez Ministra Sprawiedliwości na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej wzorów umów: spółki jawnej, komandytowej, prostej spółki akcyjnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz kluczowe informacje o zasadach zakładania spółek i dalszego ich prowadzenia w „innym języku zrozumiałym dla jak największej liczby użytkowników obcojęzycznych”, co oznacza, że wzory najprawdopodobniej pojawią się na stronie Ministerstwa w języku angielskim.

Z pozostałych zmian, które mogą ułatwiać proces otwarcia spółki przez cudzoziemca, należy wskazać również możliwość zakładania rachunku bankowego przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, co umożliwia pokrycie kapitału zakładowego przez bankowość online.

Przewidywane kolejne zmiany w przepisach regulujących tworzenie spółek

Prawnicy korporacyjni wskazują, że ustawodawca planuje wprowadzenie przepisów regulujących kwestię transgranicznego przeniesienia siedziby spółki, dzięki czemu znacząco uprości się relokacja spółek w ramach Unii Europejskiej. Zmiana ta stanowi implementację unijnych dyrektyw z tak zwanego „pakietu prawa spółek”. Uzasadnienie projektu ustawy zakładało, że przepisy te wejdą w życie 31 stycznia 2023 r., jednakże projekt znajduje się obecnie na etapie opiniowania przez komitety Rady Ministrów.

Projektowane zmiany mają na celu zwiększenie stopnia cyfryzacji spraw biznesowych. Zapowiedziano integrację Krajowego Rejestru Sądowego z Krajowym Rejestrem Karnym, dzięki czemu przedsiębiorcy unikną stania w kolejkach do sądowych Punktów Informacji Karnej, oraz całkowitą elektronizację zakładania spółek cywilnych.

Jesteś cudzoziemcem i chciałbyś rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce?

W przypadku pytań odnośnie założenia działalności gospodarczej w Polsce skontaktuj się z naszymi prawnikami korporacyjnymi, którzy odpowiedzą na Twoje wszelkie pytania odnośnie zakładania własnego biznesu.Piotr Gozdowski

Prawnik

Piotr Gozdowski

Aplikant adwokacki

Piotr Gozdowski

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa