Aktualności

Ulga IP BOX w wyjaśnieniach Ministra Finansów

Ulga IP BOX w wyjaśnieniach Ministra Finansów

Objaśnienia są dobrą wiadomością zwłaszcza dla branży IT. Wynika z nich bowiem, że z IP Box mogą skorzystać również podatnicy wytwarzający lub rozwijający programy komputerowe i jednocześnie do zastosowania tej ulgi nie jest wymagane zgłoszenie programu komputerowego w Urzędzie Patentowym.  MF, jednakże zwraca uwagę, że wytworzenie np. oprogramowania musi być rezultatem prowadzonej przez podatnika działalności badawczo – rozwojowej. Co interesujące MF w pisząc w objaśnieniach o możliwości zastosowania IP Box dla stworzonego oprogramowania komputerowego, sam zasugerował uprzednie wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. MF bowiem stwierdził, że nie jest w stanie w sposób jednoznaczny dać wskazówek, w jaki sposób należy rozumieć pojęcie „oprogramowanie komputerowe”.

MF wyjaśnia również, co należy uznawać i w jaki sposób należy liczyć zawarty w ustawach o podatkach dochodowych wskaźnik „nexus” oraz jakie wydatki i w którym miejscu wchodzą w skład mianownika lub licznika tego wskaźnika. Nadto, wskazywana jest podstawa opodatkowania dla stawki 5%, w tym w szczególności intertemporalne ujęcie kosztów. Wykazane są również relacje pomiędzy IP Box, a ulgą na badania i rozwój (B+R) oraz zasady prowadzenia n

IP Box jest z pewnością atrakcyjnym rozwiązaniem dla podmiotów tworzących kwalifikowane prawa intelektualne (kwalifikowane IP). Jednakże, konkretne skorzystanie z tej ulgi wymaga stosowanego przygotowania u przedsiębiorcy.Mieszko Łukaszewicz

Prawnik

Mieszko Łukaszewicz

Doradca podatkowy, Counsel

Mieszko Łukaszewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa