Aktualności

Ulga termomodernizacyjna tylko dla właściciela nieruchomości

Ulga termomodernizacyjna tylko dla właściciela nieruchomości

10.08.2022

| Anna Kwinto

| Nieruchomości

Ulga termomodernizacyjna jest sposobem na zmniejszenie podatku dochodowego podatnika. Maksymalnie zaoszczędzić można 53 tysiące złotych. Przy czym w przypadku małżonków limit ten przypada na każdego z osobna. Ulga przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Ulga dla małżonka

W wydanej niedawno interpretacji indywidualnej z dnia 13 lipca 2022 roku (0113-KDIPT2-2.4011.338.2022.2.ST) Dyrektor KIS wyraził swoją opinię w odniesieniu do małżonków, z których jeden spełniał warunki zastosowania ulgi, ale nie wykazał odpowiedniego dochodu. Właścicielka domu, emerytka, nie płaciła podatku dochodowego, gdyż wysokość jej emerytury nie przekraczała kwoty wolnej od podatku. W 2021 r. małżonkowie ponieśli wspólnie koszt instalacji fotowoltaicznej. Faktury wystawiane były na podatniczkę oraz jej męża. Podatniczka zadała we wniosku pytanie, czy w związku z tym, że kwota odliczenia nie znajduje pokrycia w jej dochodach, z ulgi może skorzystać jej mąż, który nie jest właścicielem ani współwłaścicielem nieruchomości.

Stanowisko fiskusa – własność nieruchomości i dochód

Dyrektor KIS uznał stanowisko podatniczki za nieprawidłowe. Ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi jednorodzinnego budynku mieszkalnego, natomiast mąż podatniczki nie figuruje w akcie notarialnym jako właściciel lub współwłaściciel. Odliczenia może więc dokonać jedynie podatniczka. W związku z niewykazaniem odpowiedniego dochodu, zgodnie z art. 26h ust. 7 Ustawy o PIT, może je ona rozliczyć w następnych latach, nie dłużej jednak niż w ciągu sześciu lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Zastanawiasz się, czy możesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Jeśli masz pytania dotyczące możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, skontaktuj się z naszą Kancelarią prawa nieruchomości w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu.Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa