Aktualności

Umowy i transakcje handlowe: Rząd nie ustali maksymalnej kwoty prowizji dla pośredników nieruchomości

Umowy i transakcje handlowe: Rząd nie ustali maksymalnej kwoty prowizji dla pośredników nieruchomości

Kwestie wynagrodzeń pośredników nieruchomości i w zasadzie brak jakichkolwiek mechanizmów regulacyjnych państwa w tym zakresie, stanowią jeden z elementów debaty o krajowym rynku nieruchomości. Wskutek wniesionej interpelacji poselskiej Ministerstwo Rozwoju i Technologii wyraziło stanowisko rządu w tym zakresie.

W interpelacji poselskiej nr 25796 zwrócono uwagę na wysokie prowizje zastrzegane przez pośredników nieruchomości, czasami sięgające nawet 3-4% wartości mieszkań sprzedawanych za ich pośrednictwem. Prowizja zastrzegana jest po obu stronach transakcji, a ponadto czasami oprócz niej wprowadza się jeszcze minimalny kwotowy próg prowizji. Jak wskazano w interpelacji, wysokość prowizji niejednokrotnie przekracza opłatę notarialną, na którą składa się opłata sądowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, wynagrodzenie notariusza oraz podatek VAT. Autor interpelacji wyraził pojawiający się w debacie publicznej postulat, aby z wynagrodzeniem agentów nieruchomości postąpić podobnie, jak kiedyś z wynagrodzeniem notariuszy – ustawowo je uregulować.

W odpowiedzi, Ministerstwo Rozwoju i Technologii wskazało, że uregulowanie wynagrodzenia pośrednika nieruchomości naruszyłoby polską Konstytucję oraz uregulowaną w niej swobodę działalności gospodarczej. Takie ograniczenia są natomiast możliwe do wprowadzenia tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Zdaniem Ministerstwa, obecny kształt przepisów regulujących zasady wykonywania działalności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jest wystarczający, a dalsza w niego ingerencja mogłaby prowadzić do ograniczenia wspomnianej swobody działalności.

Ministerstwo wskazało również na istotną różnicę pomiędzy z usługami notariusza, a pośrednictwem oferowanym przez agenta nieruchomości. Otóż w odniesieniu do umów sprzedaży nieruchomości, skorzystanie z tych pierwszych jest obligatoryjne – od tego bowiem zależy ważność czynności sprzedaży nieruchomości. Nie można tego natomiast powiedzieć o korzystaniu z usług pośrednika nieruchomości, które jest całkowicie dobrowolne.Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa