Aktualności

UOKiK kwestionuje zbyt ogólne pełnomocnictwo w umowie deweloperskiej

UOKiK kwestionuje zbyt ogólne pełnomocnictwo w umowie deweloperskiej

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzją z dnia 28 czerwca 2019 roku nr RPZ 5/2019 nałożył na spółkę 3DOM S.A. z siedzibą w Poznaniu kary pieniężne za stosowanie klauzul niedozwolonych w zawieranych przez spółkę umowach deweloperskich. Jedna z zakwestionowanych klauzul dotyczyła pełnomocnictwa udzielanego przez konsumenta deweloperowi do głosowania i wszelkich innych czynności związanych z podziałem nieruchomości wspólnej do korzystania czy łączeniem i podziałem lokali. W ocenie UOKiK na podstawie tak sformułowanego pełnomocnictwa deweloper mógł decydować o wielu ważnych sprawach, np. zmieniać przeznaczenie lokali lub pomieszczeń przynależnych, co nie zawsze musi to być zgodne z interesem danego konsumenta. Co istotne, zdaniem UOKiK pełnomocnictwo zostało sformułowane nieprecyzyjnie, w związku z czym nie wiadomo, jakie konkretnie działania deweloper mógłby podjąć w imieniu klienta i w jakich kwestiach.

UOKiK wyraził również pogląd, że postanowienia dotyczące pełnomocnictw powinny stanowić osobny dokument sformułowany precyzyjnie i jednoznacznie, tak aby kupujący nie mógł tego przeoczyć i aby był świadomy konsekwencji udzielanego umocowania.

Pełnomocnictwa udzielane deweloperowi przez kupującego w umowie deweloperskiej są w praktyce niezbędne do tego, aby deweloper mógł sprawnie zrealizować inwestycję, ustanowić niezbędne służebności czy powołać pierwszego zarządcę wspólnoty mieszkaniowej. UOKiK zwraca jednak uwagę, że pełnomocnictwa udzielane deweloperom nie mogą umożliwiać im podejmowania arbitralnych decyzji wbrew interesom konsumentów. Kluczowe jest zatem, aby pełnomocnictwa były sformułowane w sposób możliwie jednoznaczny i precyzyjny, tak aby konsument miał świadomość tego, jakie konkretnie działania deweloper może podjąć w imieniu konsumenta oraz czego dotyczyć mogą oświadczenia woli i wiedzy składane w imieniu konsumenta.

Chcesz wiedzieć więcej na temat umów deweloperskich? Skontaktuj się z nami!Marcin Kręglewski

Prawnik

Marcin Kręglewski

Adwokat, Partner

Marcin Kręglewski

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa