Aktualności

UOKiK ponownie kontroluje rynek chwilówek

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, UOKiK prowadzi obecnie ponad 60 postępowań w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów na rynku krótkoterminowych pożyczek (tzw. chwilówek).

Główne zarzuty Prezesa UOKiK dotyczą:

  • tzw. rolowania pożyczek – przekroczenia narzuconego ustawą z dnia 12 maja 2011 r.  o kredycie konsumenckim limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego w przypadku udzielenia przez kredytodawcę konsumentowi, który nie dokonał pełnej spłaty kredytu, kolejnych kredytów w okresie 120 dni od dnia wypłaty pierwszego z kredytów,
  • braku zwrotu części kosztów kredytu konsumenckiego w przypadku wcześniejszej spłaty.

Przypomnijmy – w pewnym uproszczeniu, począwszy od 11 marca 2016 roku pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego nie mogą przekraczać 55% całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym oraz w całym okresie kredytowania nie mogą być wyższe od całkowitej kwoty kredytu. Omawiana regulacja, z racji zastosowanej formuły obliczenia limitu, w największym stopniu dotyka rynku krótkoterminowych pożyczek (tzw. chwilówek), preferując produkty kredytowe o dłuższym terminie spłaty.

Kancelaria z powodzeniem wdrożyła co najmniej dwa różne modele biznesowe, które są zgodne z prawem oraz umożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej na rynku pożyczek krótkoterminowych.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią, która oferuje usługi w zakresie:

  • reprezentacji w postępowaniach przed UOKiK (postępowanie wyjaśniające, postępowanie administracyjne w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów),
  • dostosowania modelu biznesowego oraz wzorców umownych firm pożyczkowych do wymogów przepisów prawa.


Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa