Aktualności

UOKiK publikuje rekomendacje dla influencerów

UOKiK publikuje rekomendacje dla influencerów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) od wielu miesięcy prowadził prace nad stworzeniem Rekomendacji dla influencerów w zakresie oznaczania treści reklamowych – Rekomendacje zostały ostatecznie opublikowane dnia 26.09.2022 r. i precyzują wiele zagadnień istotnych z punktu widzenia twórców treści internetowych.

Główne założenia objęte Rekomendacjami UOKiK zostały opisane już w naszym poprzednim artykule, niemniej Rekomendacje odnoszą się również do konkretnych przykładów oraz sytuacji mniej spotykanych i nieoczywistych takich jak autopromocja czy publikowanie treści dotyczących otrzymanych prezentów.

Autopromocja

Rekomendacje zwracają szczególną uwagę na fakt, że treści zawierające autopromocję influencerów wymagają stosownych oznaczeń. Za autopromocję UOKiK uważa publikowania treści, które choćby pośrednio prowadzą do korzyści po stronie influencera, np. reklamowanie usług lub towarów będących przedmiotem jednoosobowej działalności gospodarczej influencera, ale także reklamę produktów i usług przedsiębiorstwa, w którym influencer ma udziały.

Prezenty

Obowiązek odpowiedniej informacji konsumentów dotyczy również publikacji treści o prezentach otrzymanych przez influencera. Prezentem jest małej wartości, nie podlega zwrotowi ani obowiązkowi zapłaty. Influencer tworząc treści internetowe dotyczące otrzymanego prezentu nie musi oznaczać ich jako reklama, ale ma obowiązek poinformować swoich odbiorców, że produkt otrzymał w prezencie. Jednak w sytuacji, gdy prezenty są ponawiane influencer powinien oznaczyć materiał jako reklamowy – ponowne prezenty mogą być nieformalnym wynagrodzeniem za publikacje korzystnych opinii.

Wpływ reklamodawcy na treść

Bez znaczenia jest to, czy reklamodawca w jakikolwiek sposób wpływa na treść materiałów publikowanych przez influencera. Nawet gdy opinia influencera jest swobodna i osobista, to materiał reklamowy należy odpowiednio oznaczyć.   

Czas trwania współpracy

Bez znaczenia dla obowiązku oznaczania treści reklamowych jest również to czy współpraca jest jednorazowa, czy też trwa przez dłuższy czas. Nawet w sytuacjach gdy influencer jest ambasadorem danej marki materiały reklamowe wymagają każdorazowego oznaczenia.

UOKiK zwraca również uwagę, że nieodpowiednie oznaczenie treści sponsorowanych narusza nie tylko interesy konsumentów, ale także interesy innych przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną do działalności reklamodawcy. Influencer zatem naruszając obowiązek adekwatnego oznaczania treści naraża się również na roszczenia ze strony innych przedsiębiorców.

Warto nadmienić, że UOKiK poza publikacją Rekomendacji stworzył również filtr dla influencerów korzystających z Facebooka i Instagrama, który ma pomagać w odpowiednim oznaczaniu treści reklamowych, autopromocji czy prezentów.Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa