Aktualności

Upadłość Alma Market S.A.

08.11.2016

Upadłość jednej z największych sieci supermarketów w Polsce

Dnia 17 października Alma Market S.A. złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości. Jak podkreśla Zarząd spółki, wniosek ten podyktowany był względami formalnymi, gdyż wcześniej w wymaganym terminie nie udało się rozpocząć procedury sanacyjnej.

Niemniej jednak, okoliczności wskazują na wysokie ryzyko likwidacji spółki, co znajduje potwierdzenie w ostatnich wydarzeniach. Przez ostatnie tygodnie Alma zamyka swoje kolejne sklepy (w tym sklep internetowy), a 7 listopada 2016 roku powiadomiła Urząd Pracy o planowanych zwolnieniach grupowych podyktowanych redukcją nierentownych placówek handlowych oraz ograniczeniem zatrudnienia w centrali spółki w związku ze zmniejszeniem skali działalności.

Nasi prawnicy posiadają bogate doświadczenie w asystowaniu naszym Klientom w sprawach upadłościowych i dysponują wiedzą pozwalającą na prawidłowe zabezpieczenie roszczeń wierzycieli Alma Market S.A.

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną począwszy od etapu zgłoszenia roszczeń wierzycieli w postępowaniu upadłościowym, aż do reprezentowania ich interesów podczas procedury likwidacji upadłej spółki.

Prawnikiem specjalizującym się w sprawach upadłościowych jest adwokat Michał Dudkowiak: michal@dudkowiak.com