Aktualności

Nowe wymogi w zakresie handlu emisjami w Polsce

Dnia 21 kwietnia 2018 roku weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 685), na mocy których uprawnienia do emisji zostały uznane za instrumenty finansowe. Zatem, począwszy od tej daty, podmioty zaangażowane w obrót uprawnieniami do emisji będą zobowiązane do, m.in., wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności inwestycyjnej, do raportowania transakcji, do przestrzegania limitów netto, itd. 

Poprzez nowelizację powyższej ustawy dokonano transpozycji unijnej dyrektywy MiFID II, celem której jest nałożenie na podmioty uczestniczące w obrocie instrumentami finansowymi, w tym uprawnieniami do emisji, szeregu obowiązków w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników rynku i zwiększenie przejrzystości działania na rynku. 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami na info@dudkowiak.comMichał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa