Aktualności

Uruchomiono ogólnoeuropejski rejestr dostawców usług płatniczych EUNB (PSD2)

Uruchomiono ogólnoeuropejski rejestr dostawców usług płatniczych EUNB (PSD2)

W dniu 18 marca 2019 r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) uruchomił swój centralny rejestr elektroniczny zgodnie z art. 15 ust. 1 dyrektywy PSD2. Rejestr dostarczy informacji o kilku tysiącach instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego oraz o tysiącach agentów wewnątrz Unii Europejskiej. Celem jest zwiększenie przejrzystości i zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów na jednolitym rynku europejskim.

Rejestr EUNB zawiera usystematyzowane informacje, między innymi:

  1. pełne dane o nazwisku / tożsamości / adresie dostawców usług płatniczych (instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, dostawcy usług inicjowania płatności, dostawcy usług informacji o koncie),
  2. kraj siedziby i organ regulacyjny,
  3. zakres świadczonych usług płatniczych, datę uzyskania licencji PSD,
  4. informacje na temat paszportowania usług płatniczych poza obszar Państwa Członkowskiego, w którym instytucja ma siedzibę.

Rejestr EUNB jest bezpłatny i aktualizowany co najmniej raz dziennie. Możesz uzyskać dostęp do rejestru EBA tutaj. Na chwilę obecną rejestr dostępny jest wyłącznie w języku angielskim.Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa