Aktualności

Usługi płatnicze: KNF publikuje metodykę oceny menadżerów FinTech

Usługi płatnicze: KNF publikuje metodykę oceny menadżerów FinTech

Na stronie knf.gov.pl opisano wytyczne jakimi kierowano się, przygotowując Metodykę. Proces oceny odpowiedniości jest wieloaspektowy, zaś wiele kryteriów wskazanych w Metodyce ma charakter jakościowy. Metodyka ma być przydatna dla praktyków i elastyczna, aby objąć swym zakresem wielość przypadków, charakterystykę stanowiska i różnorodność podmiotów nadzorowanych. Proces oceny odpowiedniości związany jest z bieżącym nadzorem nad instytucjami finansowymi pełnionym przez KNF. Uwzględnia całokształt cech, predyspozycji, zdarzeń i okoliczności składających się na wizerunek danej osoby.

KNF zachęca do przyczyniania się do rozwoju Metodyki, oferując w tym celu kontakt mailowy metodyka_odp@knf.gov.pl. Komunikat oraz materiały do pobrania można znaleźć pod adresem https://www.knf.gov.pl/aktualnosciPiotr Glapiński

Prawnik

Piotr Glapiński

Radca prawny, Counsel

Piotr Glapiński

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa