Aktualności

Usługi płatnicze: Terminy sprawozdawcze do KRS dla dostawców usług płatniczych przedłużone

Usługi płatnicze: Terminy sprawozdawcze do KRS dla dostawców usług płatniczych przedłużone

Wydane na podstawie art. 15zzh ust. 1 ustawy zwanej „tarczą antykryzysową” Rozporządzenie wykonawcze Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku przedłużyło terminy o jakich mowa w ustawie o rachunkowości. Pełna nazwa aktu rozporządzenia brzmi: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 570)

Co najistotniejsze o 2 miesiące przedłużono terminy dla dostawców usług płatniczych na: sporządzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej i sprawozdań z działalności. Odpowiedniemu przedłużeniu (o 2 miesiące w przypadku terminów miesięcznych, a o 60 dni w przypadku terminów dziennych) uległy też terminy zamknięcia ksiąg rachunkowych, sporządzenia zestawień obrotów i sald kont księgi głównej oraz ostateczny termin inwentaryzacji składników aktywów za rok obrotowy.

Chcesz wiedzieć więcej na temat praw i obowiązków, jakie wynikają dla Ciebie z „tarczy antykryzysowej”? Skontaktuj się z nami.Piotr Glapiński

Prawnik

Piotr Glapiński

Radca prawny, Counsel

Piotr Glapiński

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa