Aktualności

Podatki: Usługi przechowywania instrumentów finansowych w formie zdematerializowanej z 23% VAT-em

Podatki: Usługi przechowywania instrumentów finansowych w formie zdematerializowanej z 23% VAT-em

Minister Finansów w ww. interpretacji stwierdził, że treść przepisu art.43 ust.1 pkt.43) ustawy o VAT stanowiącego, że zwolnieniu od podatku podlegają usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.), z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie, wyklucza możliwość zastosowania zwolnienia i w rezultacie tego rodzaju usługi opodatkowane są stawką 23%. Jednocześnie MF stwierdził, że istotne przy tym są postanowienia Dyrektywy VAT i orzecznictwa TSUE, a nie krajowe regulacje w postacie np. kodeksu cywilnego, zgodnie z wypracowaną autonomią prawa UE.  MF powołując się na orzecznictwo UE stwierdził, że obrót papierami wartościowymi wiąże się z działaniami, które zmieniają sytuację prawną i finansową pomiędzy stronami i są porównywalne do działań występujących w przypadku przeniesienia własności lub płatności. Świadczenie zwykłych usług fizycznych, technicznych lub administracyjnych, które nie zmieniają sytuacji prawnej lub finansowej, nie powinno być objęte zwolnieniem określonymi w Dyrektywie.



Mieszko Łukaszewicz

Prawnik

Mieszko Łukaszewicz

Doradca podatkowy, Counsel

Mieszko Łukaszewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa