Aktualności

W jakich przypadkach jest zwolnienie z obowiązku składania ORD-U za rok 2018?

W jakich przypadkach jest zwolnienie z obowiązku składania ORD-U za rok 2018?

W stanie prawnym do końca 2018 roku, zgodnie z art.82 §1a Ordynacji podatkowej podatnicy, na których ciążył obowiązek złożenia informacji CIT/PIT TP byli zwolnieni z dodatkowego obowiązku w postaci wypełniania formularza ORD-U. Przypomnijmy, że formularz ten dotyczy raportowania o transakcjach z podmiotami powiązanymi (ale w rozumieniu Rozporządzenia do Ordynacji podatkowej, a nie przepisów o cenach transferowych!) lub z nierezydentami posiadającymi w Polsce swój oddział, przedstawicielstwo lub przedsiębiorstwo, których wartość przekroczyła odpowiednio 300 000 Euro lub 5 000 Euro.

Mając na względzie uchylenie ww. przepisu, a także zmiany w zakresie cen transferowych w postaci wprowadzenia od 2019 nowych formularzy TP-R w miejsce CIT/ PIT TP, pojawia się wątpliwość, czy za 2018 rok należało złożyć formularz ORD-U, gdy na podatniku ciążył obowiązek złożenia CIT/PIT TP? Ministerstwo Finansów w swoich wyjaśnieniach z 11 marca 2019 roku stwierdziło, że podatnicy obowiązani do złożenia uproszczonego sprawozdania na formularzach CIT/TP lub PIT/TP za 2018 r. objęci są zwolnieniem z obowiązku składania za ten sam okres informacji o umowach zawartych z nierezydentami na formularzu ORD-U, ponieważ w 2018 roku art.82 §1a obowiązywał, a ORD-U dotyczy konkretnych lat.Mieszko Łukaszewicz

Prawnik

Mieszko Łukaszewicz

Doradca podatkowy, Counsel

Mieszko Łukaszewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa