Aktualności

Podatki: W ustawie o VAT nie będzie magazynu „call-off stock” od 1 stycznia 2020 roku, ale można stosować przepisy Dyrektywy bezpośrednio

Podatki: W ustawie o VAT nie będzie magazynu „call-off stock” od 1 stycznia 2020 roku, ale można stosować przepisy Dyrektywy bezpośrednio

Państwa członkowskie miały czas na implementację Dyrektywy 2018/1910 do 31 grudnia 2019 roku, a przepisy mają być stosowane od 1 stycznia 2020 roku. Polski projekt zmiany ustawy o VAT w tej materii nie wyszedł z etapu prac w ramach Rady Ministrów. Mogłoby to spowodować dyskomfort u przedsiębiorców, nie tylko w postaci braku nowej, dogodnej procedury, ale również prowadzić do znaczących trudności w przypadku, gdy nasz kontrahent z państwa innego państwa UE będzie chciałby prowadzić transakcję przy użyciu magazynu „call of stock”, podczas gdy w Polsce podatnicy nie mają jeszcze tego zagadnienia uregulowanego w krajowej ustawie o VAT.

Mając na względzie powyższe okoliczności, a także zasady prawa UE i obowiązki Polski jako państwa członkowskiego, Minister Finansów wydał komunikat w którym stwierdził, że w okresie przejściowym tj. do czasu wejścia w życie krajowych przepisów „podatnik będzie mógł zastosować przepisy dyrektywy 2018/1910 albo przepisy krajowe ustawy o podatku od towarów i usług. Bez względu na to, czy podatnik zdecyduje się stosować przepisy dyrektywy 2018/1910, czy krajowej ustawy, powinien to czynić konsekwentnie we wszystkich aspektach związanych z rozliczaniem VAT danej transakcji.” Pełen tekst komunikatu można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/implementacja-dyrektywy-20181910-dot-tzw-pakietu-quick-fixes

Sam magazyn „call of stock” ma zastąpić obecnie funkcjonujący w VAT magazyn konsygnacyjny.

Magazyn typu call-off stock odnosi się do sytuacji, w której w chwili transportu towarów do innego UE dostawca zna już tożsamość osoby nabywającej towary, której zostaną one dostarczone na późniejszym etapie i po ich przybyciu do państwa członkowskiego przeznaczenia. Wówczas, celem uniknięcia mnożenia procedur (WDT, WNT i dostawa krajowa) w przypadku, gdy dochodzi transakcji między dwoma podatnikami VAT, pod pewnymi warunkami uznaje się, że zaistnieje jedna dostawa zwolniona w państwie członkowskim wyjścia i jedno wewnątrzwspólnotowe nabycie w państwie członkowskim przybycia. Pełne objaśnienie funkcjonowania call off stock i stosowania go w okresie przejściowym w kolejnym newsie.Mieszko Łukaszewicz

Prawnik

Mieszko Łukaszewicz

Doradca podatkowy, Counsel

Mieszko Łukaszewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa