Aktualności

Ważny wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych

Ważny wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych

Dnia 3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu ogłosił wyrok w sprawie C-260/18 w sprawie państwa Dziubak, którzy w procesie indywidualnym kwestionują uczciwość warunków umowy dotyczących mechanizmu indeksacji stosowanego w umowie kredytu hipotecznego indeksowanego do waluty obcej.

Trybunał wskazał, że unijne systemowe przepisy konsumenckie nie pozwalają, by po wyeliminowaniu bezsprzecznie abuzywnych postanowień z umów kredytowych, wprowadzać w to miejsce inne postanowienia, klauzule przeliczeniowe etc. Wyrok należy interpretować w ten sposób, że nie jest możliwe dokonanie przeliczeń rat kapitałowo-odsetkowych np. wg kursu średniego NBP.

TSUE potwierdził, że wyeliminowanie klauzul dotyczących ryzyka wymiany, określających główny przedmiot umowy kredytu prowadzi do wniosku, że obiektywna możliwość utrzymania obowiązywania umowy kredytu wydaje się w tych okolicznościach niepewna.

Powyższe wnioski pozwalają na ustalenie, że w procesie można dochodzić – stosownie do decyzji konsumenta – stwierdzenia nieważności lub „odfrankowienia” stosując preferencyjne oprocentowanie LIBOR, przy całkowitym wyeliminowaniu z umowy niedozwolonych klauzul odwołujących się do kursu CHF. 

Uprzejmie zapraszamy do współpracy w sprawach dotyczących kredytów CHF.  Piotr Kruk

Prawnik

Piotr Kruk

Adwokat, Counsel

Piotr Kruk

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa