Aktualności

Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe - zasady

Konsument ubiegający się o wakacje kredytowe będzie musiał złożyć stosowny wniosek. Ulga będzie mogła zostać przyznana jedynie tym, którym udzielono kredytu w złotówkach. Od 1 sierpnia 2022 konsument będzie miał prawo do odłożenia spłat czterech rat kredytu do końca roku. Wakacje kredytowe przysługują jedynie w odniesieniu do umowy zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Można go złożyć pisemne lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Bank w terminie 21 dni potwierdzi otrzymanie wniosku i wskaże okres, na jaki zawieszono spłatę kredytu. We wniosku  należy dokładnie wskazać okresy, za jakie chcemy zawiesić spłatę kredytu.

Łącznie wakacje kredytowe objąć mogą 8 rat. Ustawa wprowadza jednak terminy:

  1. od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. – maksymalnie dwie raty;
  2. od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. – maksymalnie dwie raty;
  3. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – jedna rata miesięczna w każdym kwartale.

Ograniczenia

Wakacje kredytowe sprawiają, że automatycznie wydłuży się okres kredytowania. Należy pamiętać, że z wakacji kredytowych nie mogą skorzystać osoby posiadający kredyt walutowy, denominowane lub indeksowane do walut obcych. Z wakacji kredytowych skorzystać można wyłącznie w przypadku jednego kredytu. Ponadto obejmują one tylko kredyty, z których finansowanie przeznaczone jest na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych (a nie jeśli zakupiono nieruchomość na przykład pod wynajem). Z wakacji nie mogą również skorzystać kredytobiorcy, którzy zawarli umowę kredytową po 1 lipca 2022 roku.Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa