Aktualności

Wiemy już kogo skontroluje PiP w 2019 roku!

Wiemy już kogo skontroluje PiP w 2019 roku!

W dniu 15 stycznia Państwowa Inspekcja Pracy opublikowała plan kontroli na 2019 r. W bieżącym roku PIP zaplanowała rozpoczęcie długofalowych działań kontrolno-prewencyjnych w określonych obszarach podmiotowych i przedmiotowych.

Branże kontrolowane przez Państwową Inspekcję Pracy w 2019 r.:
1. Sektor budowlany;
2. Przemysł spożywczy
- w przemyśle spożywczym, w którym rejestruje się poważne wypadki m.in. przy obsłudze maszyn, inspektorzy ocenią bezpieczeństwo procesu przetwórstwa owoców i warzyw z wykorzystaniem zautomatyzowanych linii technologicznych. Przedmiotem zainteresowania kontrolujących będzie także m.in.: poziom przygotowania pracowników do pracy, stan wypadkowości oraz przestrzegania przepisów przy transporcie i magazynowaniu, w tym przy ręcznych pracach transportowych;
3. Zakłady usług leśnych;
4 Zakłady produkujące wyroby tartaczne i wyroby z drewna – kontrole w tym obszarze stanowią kontynuację działań podjętych w latach 2017-2018 i obejmą m.in. przeprowadzanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, z uwzględnieniem pyłów i substancji bądź mieszanin o działaniu rakotwórczym;
5. Zakłady gospodarki komunalnej;
6. Przedsiębiorstwa rolne;
7. Wytypowane zakłady o wysokiej skali zagrożeń - mowa tu przede wszystkim o zakładach o dużej liczbie pracowników świadczących pracę w warunkach zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi lub szkodliwymi dla zdrowia;
8. Zakłady, w których występuje narażenie na czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym- działania kontrolne w tym zakresie podjęte zostaną w ramach realizacji kampanii Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy dotyczącej substancji niebezpiecznych. Kontrolami objęci zostaną pracodawcy, u których występują czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.Alicja Myśluk-Landowska

Prawnik

Alicja Myśluk-Landowska

Radca prawny, Senior Counsel

Alicja Myśluk-Landowska

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa