Aktualności

Windykacja na licencję

Windykacja na licencję

O projekcie nowego prawa windykacyjnego doniósł popularny portal prasowy. Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości potwierdzili te informacje. Choć sam projekt nie jest jeszcze dostępny, znane są już jego podstawowe założenia.

Rejestr i licencje na windykację należności

Obecnie firmy windykacyjne w Polsce działają w ramach swobody działalności gospodarczej i brak jest szczegółowych regulacji dotyczących prowadzenia tego rodzaju biznesu.

Nowy projekt ma to zmienić, wprowadzając ministerialny nadzór w formie Centralnego Rejestru Firm Windykacyjnych i Windykatorów. Ponadto, windykatorami będą mogły być tylko osoby posiadające odpowiednią licencję, przyznawaną przez ministra właściwego ds. gospodarki.

Windykacja z ograniczonym kontakt z dłużnikiem

.

Ustawa ma znacząco ograniczyć możliwość kontaktu windykatora z dłużnikiem. Ustawowo uregulowana zostanie liczba połączeń telefonicznych, wykonywanych do dłużnika - do trzech w tygodniu w określonych godzinach. Wszelkie wizyty domowe dopuszczalne będą wyłącznie za uprzednią zgoda dłużnika. Osoba, która pozostaje w obszarze zainteresowania firmy windykacyjnej, będzie mogła wyrazić pisemny sprzeciw, równoznaczny z zakazem dalszego kontaktu. Wówczas firmie windykacyjnej pozostanie już tylko wystąpienie na drogę sądową lub egzekucji komorniczej.

Kary, grzywny, sankcje za nielegalne formy windykacji

W założeniu projekt ma mieć przede wszystkich działanie odstraszające formy windykacyjne od podejmowania działań na granicy lub wręcz sprzecznych z prawem. Za prowadzenie działalności wbrew przepisom ustawy windykacyjnej przewidziane są sankcje karne; w przypadku naruszania przepisów ustawy Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła na przedsiębiorcę nałożyć karę pieniężną w wysokości do 500 tys. zł albo do równowartości 10 proc. całkowitego rocznego obrotu.

200 firm windykacyjnych

Szacuje się, że w Polsce działa około 200 firm tego rodzaju; według danych z 2018 roku, przedsiębiorcy dzięki zleceniom odzyskania długów do windykacji z sektora MŚP odzyskują około 2 miliardów rocznie. Z ostatnich danych BIG InfoMonitora wynika, że przeterminowane długi firm wynoszą 38,5 mld zł. W związku z tym nasi prawnicy ds. windykacji prognozują, że zapotrzebowanie na działalność takich firm będzie w dalszym ciągu duże. Czas pokaże, czy planowane zmiany wejdą w zapowiedzianym kształcie oraz jakie będą ich skutki dla biznesu w Polsce.

Planowane wejście w życie ustawy to 1 stycznia 2023 roku.Magdalena Napierała

Prawnik

Magdalena Napierała

Adwokat, Counsel

Magdalena Napierała

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa