Aktualności

Wizy Poland. Business Harbour teraz są dostępne dla obywateli z całego świata

Wizy Poland. Business Harbour teraz są dostępne dla obywateli z całego świata

W poniedziałek, 5 września 2022 roku, na konferencji prasowej z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji i Nauki ogłoszono o rozszerzeniu rządowego programu Poland. Business Harbour (PBH), dedykowanego dla specjalistów i przedsiębiorstw z branży IT oraz ze sfery nowoczesnych technologii i innowacji.

Bezpieczna przystań dla wysokokwalifikowanych specjalistów

Program ten istnieje już od 2 lat i pierwotnie służył do udzielenia pomocy przy relokacji białoruskich przedsiębiorstw i specjalistów w związku z niestabilną sytuacją polityczną na Białorusi po sfałszowanych wynikach wyborów, które się odbyły w 2020 roku. Następnie program rozszerzono o obywateli 6 państw: Ukrainy, Rosji, Armenii, Mołdowy, Gruzji oraz Azerbejdżanu. Za cały okres istnienia tego programu wydano zostało ponad 55 tysięcy wiz i udało się relokować prawie 49 tysięcy pracowników do Polski, z których 35 tysięcy to są pracownicy, którzy przyjechali do Polski po wybuchu wojny w Ukrainie.

Jak zaznaczyła pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech, Justyna Orłowska, około 300 firm w Polsce skorzystało z tego programu zatrudniając specjalistów IT, na których jest bardzo duże zapotrzebowanie. Nadal jednak odnotowuje się brak około 100 tysięcy specjalistów z tej branży na polskim rynku. Także podkreślono, że w ciągu dwóch lat do Polski relokowanych zostało kilkadziesiąt startupów, które przekształciły się w dobrze rozwijające się firmy. 

Rozszerzenie programu PBH

Od 5 września z programu PBH mogą już skorzystać specjaliści, startupy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa z całego świata. Kwestia posiadanego obywatelstwa cudzoziemca pozostaje teraz bez znaczenia. O wsparcie w ramach programu mogą ubiegać się podmioty działające nie tylko w branży IT, ale także w dowolnych sferach o znaczeniu strategicznym, związanych z transferem nowych technologii. Jednak w tym ostatnim przypadku o możliwość brania udziału w programie będzie decydować Polska Agencja Inwestycji i Handlu, rozpatrując każdy wniosek indywidualnie, pod kątem tego, czy dana inwestycja ma charakter strategiczny dla Polski.  

Na jaką pomoc może liczyć uczestnik programu PBH?

W naszych wcześniejszych artykułach już pisaliśmy o tym, że program PBH obejmuje trzy ścieżki udziału: dla indywidualnych specjalistów IT, startupów oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Pracownicy firm, które podjęły decyzje o relokacji do Polski mogą liczyć na uzyskanie specjalnego typu wizy PBH dla siebie oraz dla najbliższych członków rodziny. Taka wiza nie tylko pozwala na wjazd i pobyt w Polsce w okresie do 1 roku, ale także zwalnia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, a nawet umożliwia założenie jednoosobowej działalności gospodarczej, co jest niedostępne większości cudzoziemców w Polsce.

Startupy oraz przedsiębiorstwa uczestniczące w programie natomiast mogą liczyć na ułatwienia w kontakcie z akceleratorami, samorządami czy Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Przedsiębiorcy będą łączeni z inwestorami oraz grantami na działalność B+R. Każdej firmie oferowane jest wsparcie w formule business concierge w ramach współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami z zakresu polskiego prawa migracyjnego w celu uzyskania kompleksowego wsparcia prawnego, zorganizowania procesu relokacji oraz legalizacji pobytu i pracy w Polsce: info@dudkowiak.comDenis Ushakov

Prawnik

Denis Ushakov

Senior Counsel

Denis Ushakov

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa