Aktualności

Wpływ PPK na osoby zatrudnione - cz. I

Wpływ PPK na osoby zatrudnione - cz. I

Przystąpienie do PPK

Przystąpienie większości osób zatrudnionych do PPK będzie następować automatycznie, a jedynie ich rezygnacja z PPK będzie następować na wniosek.

Zróżnicowana sytuacja osób zatrudnionych:

Możliwość rezygnacji z wpłat na PPK :

  • uczestnictwo w PPK jest dobrowolne,
  • uczestnik rezygnuje z dokonywania wpłat na PPK poprzez złożenie deklaracji w formie pisemnej podmiotowi zatrudniającemu obejmującej oświadczenie o posiadaniu wiedzy o konsekwencjach złożenia deklaracji (deklaracja opt – out),
  • wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat na PPK został określony w drodze Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12.06.2019 r.

Korzystanie ze zgromadzonych środków przed ukończeniem 60 lat

Żądanie zwrotu środków przed ukończeniem 60 roku życia może nastąpić na wniosek osoby zatrudnionej i będzie wiązało się z następującymi konsekwencjami:

Ustawa PPK wyróżnia dwie szczególne sytuacje, w których możliwe będzie skorzystanie przez osobę zatrudnioną ze środków zgromadzonych na rachunku PPK przed ukończeniem 60 roku życia, bez ograniczeń przewidzianych dla korzystania z tych środków:

Korzystanie ze zgromadzonych środków po ukończeniu 60 lat

Po ukończeniu przez osobę zatrudnioną 60 roku życia, aktualizuje się możliwość pobierania przez osobę zatrudnioną środków zgromadzonych na jego rachunku PPK.

Sam fakt ukończenia przez osobę zatrudnioną 60 roku życia nie powoduje wygaśnięcia obowiązku dokonywania wpłat na rachunek PPK :

  • wypłata środków z rachunku PPK jest dokonywana na wniosek osoby zatrudnionej, złożony instytucji finansowej prowadzącej ten rachunek,
  • dopiero po uzyskaniu przez podmiot zatrudniający informacji o rozpoczęciu wypłaty środków z rachunku PPK osoby zatrudnionej, podmiot zatrudniający zostanie zwolniony z obowiązku przelewania wpłat na rachunek PPK osoby zatrudnionej,
  • instytucja finansowa musi poinformować podmiot zatrudniający o złożeniu przez osobę zatrudnioną wniosku o wypłatę środków z rachunku PPK w terminie 3 dni od złożenia takiego wniosku.

Ustawa o PPKprzewiduje rozwiązanie dla wypłaty środków z rachunku PPK, które jest wolne od dodatkowych opłat, w tym podatków:

Ustawa o PPK nie zabrania wypłaty jednorazowej całości środków zgromadzonych na rachunku PPK, czy też wypłaty jednorazowej w większej wysokości niż przewidziane ustawowo 25 %. Wypłata tych środków w innej wysokości, niż przewidziana ustawą o PPK, będzie jednak powiązana z koniecznością zapłaty podatku.

W najbliższych tygodniach będą się pojawiać kolejne artykuły na temat PPK – zachęcamy do śledzenia na bieżąco aktualności Kancelarii. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z wdrażaniem PPK, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa