Aktualności

Wpływ RODO na rynek kredytu konsumenckiego

Wpływ RODO na rynek kredytu konsumenckiego

Zgodnie z projektowaną ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679  (tzn. ustawą wprowadzającą RODO) wprowadzony ma zostać zamknięty katalog danych osobowych, które mogą być przetwarzane przez podmioty udzielające kredyt konsumencki w ramach zautomatyzowanej oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. Co więcej, zautomatyzowany proces decyzyjny ma być dopuszczalny wyłącznie gdy wnioskującemu o pożyczkę zapewni się prawo do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji, zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska oraz do uzyskania interwencji ludzkiej.

Zmiana ta z jednej strony uderzyć może tak w wysoko zaawansowane technologicznie instytucje pożyczkowe, które korzystają z mechanizmów scoringowych do udzielania kredytów o niskich wartościach – po zmianach zawężeniu ulegnie bowiem katalog danych wykorzystanych jako zmienne algorytmów, co może przełożyć się na niższą jakość decyzji kredytowych lub na zwiększenie odsetka decyzji odmownych. Z drugiej strony zmiany mogą również wpłynąć na sytuację samych konsumentów, którym prawdopodobnie trudniej będzie uzyskać kredyt.Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa