Aktualności

Nowe zasady rozliczania wydatków na samochody firmowe od 01.01.2019

Pod koniec sierpnia 2018 roku Ministerstwo Finansów zamieściło na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt zmiany ustaw o podatku dochodowym dla osób fizycznych, o podatku dochodowym dla osób prawnych, Ordynacji podatkowej i innych ustaw zmieniają zasady rozliczania podatku dochodowego przy użytkowaniu samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno do celów biznesowych jak i prywatnych.

Nowe przepisy, od momentu ich wejścia w życie w dniu 1 stycznia 2019 roku, przewidują możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów tylko 50 % kosztów związanych z używaniem pojazdów osobowych, podczas gdy na chwilę obecną przedsiębiorcy mogą odliczyć te wydatki od przychodów firmy w całości. Zatem Ministerstwo Finansów przyjęło analogiczne rozwiązanie wprowadzone w 2014 roku do ustawy o podatku od towarów i usług.

Prawo do zaliczenia 100 % kosztów

Powyższe zmiany nie będą dotyczyły samochodów osobowych, których podatnik używa wyłącznie dla celów działalności gospodarczej. Jednak w tym przypadku podatnik będzie zobligowany do prowadzenia specjalnej ewidencji przebiegu pojazdu, do której będzie miał wpisywać m. in. opis trasy, cel wyjazdu oraz liczbę faktycznie przejechanych kilometrów.

Korzystne zmiany dla leasingobiorców

Nowe przepisy dotkną też podatników używających pojazdów poprzez korzystanie z leasingu, najmu i dzierżawy. Dla nich zostanie podwyższona maksymalna kwota możliwa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z 75 tys. złotych do 150 tys. złotych rocznie.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami na info@dudkowiak.comMarcin Kręglewski

Prawnik

Marcin Kręglewski

Adwokat, Partner

Marcin Kręglewski

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa