Aktualności

Wygłoszenie uzasadnienia w KPC - zmiany

27.10.2014

Już dziś (tj. w dniu 27 października 2014 roku) w życie wchodzi istotna nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego. Niesie ona za sobą w szczególności zmiany dotyczące zasad sporządzania uzasadnień wyroków. Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzono instytucję wygłoszenia uzasadnienia. Nie będzie ono miało charakteru obligatoryjnego i będzie dopuszczalne jedynie w sytuacjach, kiedy przebieg posiedzenia jest utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk. Wygłoszenie ustnego uzasadnienia wyroku będzie dopuszczalne bezpośrednio po ogłoszeniu sentencji wyroku i zostanie obarczone wymogami przewidzianymi dla uzasadnienia pisemnego. Oznacza to zatem konieczność m. in. wskazania podstawy faktycznej rozstrzygnięcia oraz wyjaśnienia podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa. Co istotne – strona, która wystąpi z wnioskiem o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem wygłoszonym na posiedzeniu, otrzyma treść wyroku wraz z transkrypcją uzasadnienia i będzie wywierać to identyczne skutki co doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem na piśmie.