Aktualności

Wytyczne EUNB dotyczące obowiązków AMLO i organów zarządzających instytucji finansowych

Wytyczne EUNB dotyczące obowiązków AMLO i organów zarządzających instytucji finansowych

14 czerwca 2022 roku Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) opublikował wytyczne określające rolę i obowiązki oficera ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AMLO) oraz organu zarządzającego instytucji kredytowych lub finansowych. Wytyczne te mają na celu zapewnienie wspólnej interpretacji i odpowiedniego wdrożenia wewnętrznych ustaleń dotyczących zarządzania przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w całej Unii Europejskiej. Wytyczne wchodzą w życie od 1 grudnia 2022 roku.

Nowe wytyczne

Wytyczne EUNB określają oczekiwania co zadań AMLO oraz organu zarządzającego instytucji kredytowych lub finansowych, w szczególności opisują:

  1. rolę i obowiązki organu zarządzającego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (PP/FT),
  2. rolę i obowiązki AMLO oraz kładą nacisk na zapewnienie w instytucjach obowiązanych takiego poziomu  niezależności AMLO, który uprawniać go będzie do bezpośredniego proponowania organowi zarządzającemu wszelkich niezbędnych lub odpowiednich środków w celu zapewnienia zgodności i skuteczności środków związanych z PP/FT,
  3. wymogi dotyczące predyspozycji do pełnienia funkcji AMLO,
  4. organizację jednostki PP/FT na poziomie grupy podmiotów, w tym ramy raportowania przez AMLO, tak aby usprawnić działanie całej grupy, a nie wyłącznie konkretnej jednostki, której raportowanie dotyczy.

Wytyczne EUNB stanowią uzupełnienie, ale nie zastępują odpowiednich wytycznych wydanych przez EUNB dotyczących szerszych zasad zarządzania i kontroli odpowiedniości.

Gdzie dostępna jest polska lista sankcyjna?

Wytyczne EUNB są dostępne na stronie internetowej: https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-guidelines-role-and-responsibilities-amlcft-compliance-officer

Pytania lub wątpliwości – skontaktuj się z naszą Kancelarią

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszymi prawnikami ds AML i Fintech.Aleksandra Walas

Prawnik

Aleksandra Walas

Aplikant radcowski

Aleksandra Walas

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa