Aktualności

Zaległości czynszowe najemców w Polsce

Zaległości czynszowe najemców w Polsce

Zaległości czynszowe w pandemii

Przez półtora roku pandemii zaległości czynszowe osób fizycznych i firm wzrosły o 27 proc. Statystycznie każdy dłużnik ma do oddania 22 tys. zł. Jednak w kilku regionach, w tym na Mazowszu i w woj. lubuskim, wartość zadłużenia lokatorskiego oscyluje wokół 30 tys. zł na osobę. Rekordziści mają do oddania kwoty siedmiocyfrowe.

Wg danych BIG InfoMonitora zaległości czynszowe osób fizycznych i firm wynoszą 183,2 mln zł. W ciągu półtora roku pandemii zwiększyły się o przeszło 1/4, tj. 39 mln zł. Przy czym podmioty gospodarcze odpowiadały za 10 proc. zadłużenia.

Duże i małe zaległości czynszowe

Na koniec września ub.r. w rejestrze dłużników widniało 8312 nierzetelnych najemców, wśród których nieznaczną większość (53 proc.) stanowiły kobiety. W tym gronie było 5,5 proc. firm.

Od początku pandemii grono podmiotów zalegających z czynszem zmalało. Jednak zmiana jest minimalna (63 najemców) i w dłuższej perspektywie liczba niepłacących za mieszkanie czy lokal usługowy się waha.

Statystycznie na jednego dłużnika przypada 22.039 zł zaległości czynszowych. Średnią zdecydowanie zawyżają zobowiązania osób z:

  • Warszawy i okolic (przeciętne zadłużenie lokatora z Mazowsza to 31.325 zł),
  • woj. lubuskiego (29.009 zł),
  • Warmii i Mazur (28.637 zł).

Powyżej przeciętnej plasują się także niesolidni lokatorzy z Pomorza (24.352 zł na osobę) i Kujaw (24.086 zł).

Na drugim biegunie znajdują się dłużnicy czynszowi z Opolszczyzny (3393 zł na osobę), woj. świętokrzyskiego (4153 zł) oraz Podlasia (5351 zł).

Podmiotami mającymi największe zaległości czynszowe są:

  1. Firma z Pomorza – 2,7 mln zł
  2. 60-latka z Mazowsza – 1,78 mln zł,
  3. 52-latek z woj. warmińsko-mazurskiego – 1,76 mln zł.

Kto i gdzie nie płaci lokatorskiego?

Skala problemu jest zróżnicowana. Najwięcej dłużników zgłosiły spółdzielnie, wspólnoty i zarządcy nieruchomości z województw:

  • kujawsko-pomorskiego (3417 podmiotów winnych łącznie 82,3 mln zł),
  • mazowieckiego (1174 i 36,8 mln zł),
  • łódzkiego (1025 i 13,7 mln zł).

Sumarycznie najmniej wierzytelności domagają się właściciele i administratorzy mieszkań oraz lokali z Opolszczyzny (cztery zgłoszone podmioty z zadłużeniem w wysokości 14,2 tys. zł), Podkarpacia (32 i 358,2 tys. zł) oraz Wielkopolski (54 i 746 tys. zł).

Z badania Quality Watch zrealizowanego na zlecenie BIG InfoMonitora wynika, że największą skłonność do niepłacenia za zajmowaną nieruchomość przejawiają mieszkańcy dużych miast (25 proc. przypadków). Zwykle robią to osoby w wieku 55-64 lata i starsze (łącznie 43 proc.).

Dlaczego powstają zaległości czynszowe? Najczęściej (40 proc.) wskazywaną przez respondentów przyczyną jest niedobór środków nawet na podstawowe potrzeby.

Windykacja należności czynszowych

Prawnicy z biura naszej Kancelarii prawnej w Warszawie przypominają, że procesie sądowym windykacja należności czynszowych może odbywać się w uproszczonych procedurach nakazowych.Michał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa