Aktualności

Zamiana użytkowania wieczystego we własność

Zamiana użytkowania wieczystego we własność

14.12.2022

| Anna Kwinto

| Nieruchomości

Zespół adwokatów ds. nabywania nieruchomości informuje o projekcie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, która ma zakończyć użytkowanie wieczyste gruntów w Polsce. Przedsiębiorcy będą mogli wykupić grunty gminne lub należące do Skarbu Państwa.

Wykup gruntu na wniosek

Zgodnie z projektem ustawy, przedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek o wykup gruntu, a organ nie będzie mógł odmówić sprzedaży gruntu. Cena gruntu wykupowanego od Skarbu Państwa wyniesie przy jednorazowej płatności dwudziestokrotność opłaty rocznej, a dwudziestopięciokrotność przy płatności w ratach (nie więcej jednak niż 60 procent wartości gruntu). W przypadku gruntu należącego do gminy, będzie to dwudziestokrotność opłaty, nie więcej niż wartość gruntu. Przy gruntach gminnych samorządom pozostawiona zostanie swoboda w kształtowaniu zasad przekształcenia, sztywno ustalone zostaną tylko podstawowe warunki.

Cel regulacji

Celem projektu jest przyspieszenie procesu eliminacji użytkowania wieczystego. Uwłaszczenie ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do inwestycji a także uwolnienie się od konieczności uiszczania podnoszonej przez organy opłaty za użytkowanie wieczyste. Jeśli grunt będzie miał zostać przeznaczony na cele mieszkaniowe, samorządy będą mogły przyznać dodatkowe preferencje przy wykupie.

Jesteś użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej w Polsce i zastanawiasz się nad jej wykupem?

Jeśli masz pytania dotyczące prawa wykupu nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego, skontaktuj się z naszą Kancelarią prawa nieruchomości w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu.Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa