Aktualności

Zatrzymanie statku powietrznego (II)

15.04.2017

| Michał Dudkowiak

| Lotnictwo

 

Artykuł 461 Kodeksu cywilnego wprowadza do polskiego systemu prawnego prawo zatrzymania, zgodnie z którym zobowiązany do wydania cudzej rzeczy może ją zatrzymać aż do chwili zaspokojenia lub zabezpieczenia przysługujących mu roszczeń o zwrot nakładów na rzecz oraz roszczeń o naprawienie szkody przez rzecz wyrządzonej.

Ten przepis jest niezmiernie istotny dla każdego przedsiębiorcy działającego w branży lotniczej, a zwłaszcza dla podmiotów świadczących usługi w zakresie obsługi technicznej statków powietrznych. Pod pewnymi warunkami umożliwia on bowiem podjęcie kroków w celu zabezpieczenia roszczenia strony, która znajduje się w posiadaniu samolotu dłużnika.

Należy jednak zauważyć, że w zależności od okoliczności konkretnej sprawy, próba wykonania prawa zatrzymania przez wierzyciela na podstawie art. 461 KC może okazać się nieskuteczna. Mogłoby to być utrudnione np. w sprawach dotyczących niezapłaconego wynagrodzenia za naprawę samolotu. Zgodnie bowiem z jednym z orzeczeń jakie zostały wydane na gruncie przepisu zapewniającego możliwość zatrzymania samolotu, wynagrodzenie za naprawę nie może być uznane za roszczenie o zwrot nakładów w znaczeniu wskazanym w art. 461 KC. Oznacza to więc, że w takich okolicznościach prawo zatrzymania może nie przysługiwać wierzycielowi.

Niemniej jednak, w niektórych przypadkach art. 461 KC może stanowić samodzielną podstawę do wykonania prawa zatrzymania  samolotu.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami specjalizującymi się w prawie lotniczym pod adresem info@dudkowiak.comMichał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa