Aktualności

Zatrzymanie statku powietrznego (I)

Podstawy prawne zatrzymania statku powietrznego w Polsce

Lotnictwo cywilne w Polsce podlega Urzędowi Lotnictwa Cywilnego i jest regulowane przez Ustawę — Prawo lotnicze (dalej jako: PLu). Ustawa ta przewiduje między innymi instytucję zatrzymania statku powietrznego przez władze portu lotniczego. Przepisy te mogą być dla przewoźników lotniczych bardzo bolesne w skutkach, dlatego też niezwykle ważnym jest aby mieć świadomość istnienia takich norm prawnych.

Uprawnienie Władz Portu Lotniczego do zatrzymania statku powietrznego

Zgodnie z art. 78 PLu, władze portu lotniczego mogą tymczasowo zatrzymać statek powietrzny celem zabezpieczenia swoich roszczeń z tytułu opłat lotniskowych należnych od użytkownika statku powietrznego i szkód wyrządzonych przez niego na lotnisku.

Zastosowanie tego przepisu ogranicza się zatem do:

  • władz portu lotniczego (jedyny podmiot posiadający prawo do skorzystania z przepisu art. 78 PLu),
  • zabezpieczenia roszczeń z tytułu:
    • niezapłaconych opłat lotniskowych i / lub
    • szkód wyrządzonych przez użytkownika statku lotniczego na lotnisku.

Zatrzymanie statku lotniczego na podstawie art. 78 PLu nie może być wykonane przez żaden inny podmiot niż władze portu lotniczego i ogranicza się jedynie do zabezpieczenia w/w roszczeń.

Zastosowanie art. 78 Ustawy — Prawo lotnicze

Ze względu na ograniczony zakres stosowania art. 78 PLu, zatrzymanie statku lotniczego na tej podstawie nie stanowi większego ryzyka dla przewoźników starannie prowadzących swoją działalność.

Niemniej jednak, nagłe zatrzymanie statku lotniczego może spowodować poważne problemy z terminowym wykonaniem poszczególnych lotów, co pociąga za sobą konieczność wypłaty odszkodowań dla niezadowolonych Klientów.

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz fachowej porady prawnej w zakresie regulacji Ustawy — Prawo lotnicze oraz innych kwestii z nią związanych, zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami lub do przesłania zapytania na info@dudkowiak.com.Michał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak
Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa