Aktualności

Zawezwanie do próby ugodowej i wniosek o mediację wkrótce przestaną chronić przez upływem terminu przedawnienia

Zawezwanie do próby ugodowej i wniosek o mediację wkrótce przestaną chronić przez upływem terminu przedawnienia

Zmiany w przerwaniu biegu przedawnienia

Prawnicy z praktyki procesowej i arbitrażowej informują, że już za parę miesięcy wejdzie w życie zmiany w kodeksie cywilnym dotyczące możliwości przerwania biegu przedawnienia roszczeń.

Do tej pory złożenie wniosku o mediację bądź o zawezwanie do próby ugodowej było popularnym sposobem na wydłużenie terminu na dochodzenie roszczeń. Złożenie takiego wniosku powodowało, że po zakończeniu postępowania pojednawczego termin przedawnienia biegł od nowa. W praktyce termin przedawnienia mógł być więc znacznie przedłużany, co miało znaczenie zwłaszcza w sporach sądowych pomiędzy przedsiębiorcami, które co do zasady przedawniają się już po 3 latach. Wystarczyło złożyć taki wniosek na krótko przed upływem terminu przedawnienia, by zyskać kolejne 3 lata na wytoczenie powództwa.

Zawezwanie do próby ugodowej i wniosek o mediację nie przerwie już biegu przedawnienia

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, zawezwanie do próby ugodowej oraz wszczęcie mediacji nie przerwie biegu terminu przedawnienia, ale spowoduje jego zawieszenie na czas procesowania wniosku. Termin przedawnienia ulegnie więc jedynie przedłużeniu o czas potrzebny na rozpatrzenie wniosku, co trwa zazwyczaj od kilku do kilkunastu tygodni. Po zakończeniu postępowania pojednawczego, termin będzie biegł daje.

Celem zmian jest zniechęcenie wierzycieli do składania wniosków o zawezwanie próby ugodowej i o mediację tylko po to, by doszło do przerwania terminu przedawnienia roszczeń. Dzięki temu postępowania mediacyjne i próby ugodowe mają być prowadzone rzeczywiście w celu dojścia do porozumienia drogą ugodową.

Zawieszenie terminu przedawnienia będzie trwało:

  1. co do roszczeń objętych umową o mediację – przez czas trwania mediacji;
  2. co do roszczeń objętych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej – przez czas trwania postępowania pojednawczego.

Jest jeszcze czas na złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej i przerwanie biegu przedawnienia

Omawiane zmiany wejdą w życie w dniu 30 czerwca 2022 roku, co oznacza, że przedsiębiorcy mają jeszcze czas na skorzystanie z możliwości przerwania biegu przedawnienia roszczeń poprzez złożenie wniosku o mediację albo zawezwania do próby ugodowej. Nowe przepisy nie będą miały zastosowania do postępowania mediacyjnego oraz postępowania pojednawczego wywołanego wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej wszczętych przed 30 czerwca 2022 roku.

Pytania lub wątpliwości – skontaktuj się z naszą Kancelarią 

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Nasi prawnicy z zespołu praktyki procesowej i arbitrażowej z chęcią udzielą odpowiedzi na Państwa pytania. Zapytania można kierować: info@dudkowiak.comAnna Szymielewicz

Prawnik

Anna Szymielewicz

Radca prawny, Partner

Anna Szymielewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa