Aktualności

Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego dla nowych podmiotów

Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego dla nowych podmiotów

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Zgodnie z październikową nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu katalog podmiotów zobowiązanych do dokonania zgłoszenia danych beneficjenta rzeczywistego w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych poszerzył się między innymi o spółki partnerskie, fundacje, stowarzyszenia i spółdzielnie. Te organizacje, które zarejestrowane były w Krajowym Rejestrze Sądowym przed 31 października 2021 r. musiały dopełnić ustawowego obowiązku zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego do 31 stycznia 2022 r.

Nowe podmioty zobowiązane do zgłoszenia CRBR

Nowelizacja nakłada obowiązek identyfikacji i zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych na następujące podmioty:

  • spółki partnerskie,
  • spółki europejskie,
  • funkcjonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trusty,
  • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
  • spółdzielnie,
  • spółdzielnie europejskie,
  • stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,

Muszą one w terminie 7 dni od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego dokonać stosownego zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Obowiązek ten dotyczy również wyżej wymienionych podmiotów i organizacji zarejestrowanych w KRS po 31 października 2021 roku.

Rejestr CRBR i definicja beneficjenta rzeczywistego

Gwoli przypomnienia, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych funkcjonuje w Polsce od końca 2019 roku. Zgodnie z definicją ustawową, beneficjentem rzeczywistym jest każda osoba fizyczna sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każda osoba fizyczna, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna. Jest to definicja otwarta, chociaż w ustawie zawarto wskazówki, każące uznawać za beneficjenta rzeczywistego np. osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym osoby prawnej, osobę pełniącą funkcje kierownicze, jeśli w inny sposób nie da się ustalić beneficjenta rzeczywistego czy osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad podmiotem dominującym. Warto zauważyć, że pomimo poszerzenia katalogu podmiotów zobowiązanych do zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego, sama definicja nie uległa zmianie, co może nastręczać problemów w przypadku takich podmiotów jak spółdzielnie czy stowarzyszenia.

Kara za brak zgłoszenie do CRBR

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia albo zgłoszenie danych niezgodnych z rzeczywistością, nawet jeśli jest niezawinione, wiązać się może z wymierzeniem kary administracyjnej w wysokości nawet do 100 000 PLN.

Przypominamy, że zespół ds. prawa spółek w kancelarii służy kompleksową pomocą w zakresie identyfikacji i zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.Magdalena Napierała

Prawnik

Magdalena Napierała

Adwokat, Counsel

Magdalena Napierała

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa