Aktualności

Zmalały przeterminowane długi Polaków

Zmalały przeterminowane długi Polaków

Z informacji BIG InfoMonitora wynika, że na koniec 2021 przeterminowane długi Polaków opiewały na 72,5 mld zł. Zaległe zobowiązania kredytowe wynosiły 33,1 mld zł, a zaległości pozakredytowe (np. nieopłacone rachunki, czynsze, alimenty, mandaty, koszty sądowe) – 39,4 mld zł.

Polska długami podzielona

W porównaniu z rokiem wcześniejszym wszystkie przeterminowane długi Polaków zmniejszyły się o 8,9 mld zł, czyli 11 proc. Ich łączna kwota była najmniejsza od trzech lat.

O 5 proc. (143 tys. osób) spadła też liczba niesolidnych dłużników. Na koniec ub.r. było ich 2,66 mln. To najmniej od czterech lat.

Statystycznie osoba z przeterminowanymi długami miała do oddania 27.242 zł. W ciągu 12 miesięcy jej zobowiązania zmniejszyły się więc o 1777 zł.

W efekcie z 86,6 do 84,6 zmalał również Indeks Zaległych Płatności Polaków. To wskaźnik, który informuje o tym, ilu niesolidnych dłużników przypada na 1000 dorosłych mieszkańców.

Tak jak w poprzednich latach największą wartość (110) osiągnął on w woj. lubuskim, najmniejszą (45) – na Podkarpaciu. Ponownie powyżej średniej kształtował się on w regionach północno-zachodnich, poniżej – na południowym wschodzie.

Dlaczego w 2021 przeterminowane długi Polaków zmalały? Wpłynęło na to kilka czynników:

  1. Dobra sytuacja na rynku pracy i malejące bezrobocie
  2. Transfery socjalne
  3. Większa ostrożność w sprawach finansowych
  4. Większa sprzedaż pakietów wierzytelności firmom windykacyjnym.

Przeterminowane długi w ujęciu geograficznym

Sumarycznie największe zaległości finansowe mieli mieszkańcy Mazowsza (13,78 mld zł), Górnego Śląska (9,29 mld zł) oraz Dolnego Śląska (6,53 mld zł). W tych rejonach żyło też najwięcej osób z niespłaconymi zobowiązaniami.

W ub.r. najbardziej stopniały przeterminowane długi mieszkańców woj. świętokrzyskiego (o 17 proc.) oraz łódzkiego (16 proc.). W tym pierwszym wojewódzkie oraz na Podkarpaciu nastąpił największy spadek (o 8-9 proc.) liczby nierzetelnych płatników. Obie wartości zmalały we wszystkich województwach.

Przeterminowane długi w ujęciu demograficznym

W ujęciu demograficznym największy problem z niespłacanymi kredytami oraz innymi powinnościami ciągle miały osoby w wieku 45-54 lata. Ich zobowiązania opiewały w sumie na 20,5 mld zł (28 proc. całości).

Zaległy dług miała co dziewiąta osoba w tym wieku. Razem to 551 tys. ludzi, czyli 21 proc. wszystkich dłużników. Na każdego przypadało 37.131 zł.

Równie źle sytuacja wyglądała wśród osób w wieku 35-44 lata. To najliczniejsza grupa niesolidnych dłużników obejmująca 678 tys. osób, czyli co czwartego nierzetelnego płatnika. Ich łączne zobowiązania opiewały na 19,1 mld zł. Na jednego przypadło 28.226 zł.

Z drugiej strony to właśnie oni w największym stopniu zredukowali swoje zaległości. Przeciętnie było to 3109 zł.

Dłużnicy z milionami

Trzy osoby z największymi przeterminowanymi długami w Polsce to:

  1. 48-latek z Pomorza – 75,7 mln zł
  2. 65-latek z Lubelszczyzny – 74,8 mln zł
  3. 40-latka z Mazowsza – 52 mln zł.Anna Szymielewicz

Prawnik

Anna Szymielewicz

Radca prawny, Partner

Anna Szymielewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa