Aktualności

Ważne zmiany w lotnictwie dot. ustawy PNR wejdą w życie

Ważne zmiany w lotnictwie dot. ustawy PNR wejdą w życie

Zmiany w ustawie o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera

Prawnicy z praktyki procesowej i arbitrażowej informują, że w dniu 27 stycznia 2022 roku Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (tzw. ustawy PNR). Pierwotny projekt nowelizacji przewidywał niekorzystne rozwiązania dla przewoźników lotniczych - w tym wydłużenie terminu na nałożenie kary administracyjnej za nieprzekazanie danych PNR z 3 do 5 lat oraz możliwość objęcia wielu naruszeń ustawy PNR jednym postępowaniem administracyjnym. Poprawki Senatu przewidują złagodzenie skutków tych zmian poprzez czasowe wstrzymanie prowadzenia postępowań przeciwko przewoźnikom lotniczym.

Sankcje za naruszenia PNR wstrzymane na 2 lata

Po wejściu w życie nowelizacji prawa lotniczego w zakresie ustawy PNR na okres 2-lat zawieszone zostanie wszczynanie i prowadzenie postępowań administracyjnych za dotychczasowe przypadki nieprzekazania danych PNR, wykonanie i egzekucja tych kar oraz termin karalności za naruszenia przepisów ustawy PNR.

Co to oznacza dla przewoźników lotniczych?

Przez okres 2 lat zawieszenia, Komendant Główny Straży Granicznej nie będzie wszczynał postępowań administracyjnych przeciwko przewoźnikom lotniczym, którzy nie przekazali danych PNR w terminie, jeżeli to naruszenie miało miejsce przed wejściem w życie nowelizacji ustawy.

Postępowania administracyjne, które zostały już wszczęte, będą na okres 2 lat zawieszone. Komendant Główny Straży Granicznej nie wyda w tym czasie decyzji rozstrzygającej sprawę, w tym nie nałoży kary administracyjnej.

Dotychczasowy termin karalności za nie przekazanie danych PNR zostanie wydłużony z 3 lat do 5 lat, ale on też ulegnie zawieszeniu na okres 2 lat.

Co z karami nałożonymi na przewoźników lotniczych?

Nowe prawo stanowi, że przewoźnicy lotniczy, wobec których w Polsce została już wydana decyzja o nałożeniu kary administracyjnej również skorzystają na wprowadzonych zmianach. Wykonanie kary zostanie zawieszone na okres 2-lat od wejścia w życie nowelizacji, co oznacza, że przewoźnik lotniczy przez 2 lata nie będzie musiał płacić kary administracyjnej. Jeżeli zostało już wszczęte postępowanie o wyegzekwowanie tej kary, to zostanie one zawieszone na okres 2 lat.

Przewoźnik lotniczy, który zapłacił już karę administracyjną za nieprzekazanie danych PNR nie będzie mógł jednak domagać się jej zwrotu - jego sytuacja na razie się nie zmieni.

Co się stanie po zakończeniu 2-letniego terminu zawieszenia?

Celem zawieszenia terminów jest zyskanie czasu uzyskanie opinii Komisji Europejskiej i wypracowanie rozwiązań umożliwiających abolicję kar administracyjnych za nieprzekazywanie danych PNR w okresie implementacji systemów do transferu danych PNR. Jeżeli jednak nie zostaną wprowadzone dalsze zmiany do przepisów prawa PNR, po 2-latach wstrzymane terminy zaczną biec dalej, przy czym termin na nałożenie kary za nieprzekazanie danych PNR będzie już wynosił 5 lat, a nie jak wcześniej - 3 lata.

Kiedy zmiany w ustawie PNR wejdą w życie?

Omawiane zmiany w prawie lotniczym – ustawie PNR wejdą w życie w dniu następującym po ogłoszeniu treści nowelizacji w Dzienniku Ustaw - nie został przewidziany żaden okres przejściowy. Dokładna data publikacji nie jest jeszcze znana - projekt ustawy nowelizującej musi zostać najpierw podpisany przez Prezydenta, który ma na to 21 dni. Należy się spodziewać, że nastąpi to w najbliższych tygodniach.

Pytania lub wątpliwości – skontaktuj się z naszą Kancelarią 

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Nasi prawnicy z zespołu praktyki procesowej i arbitrażowej z chęcią udzielą odpowiedzi na Państwa pytania. Zapytania można kierować: info@dudkowiak.comAnna Szymielewicz

Prawnik

Anna Szymielewicz

Radca prawny, Partner

Anna Szymielewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa