Aktualności

Zmiany w egzekucji od 1 stycznia 2019

Sejm uchwalił ustawę o komornikach sądowych oraz ustawę o kosztach komorniczych. Nowe przepisy dotyczą wielu istotnych kwestii związanych z postępowaniem egzekucyjnym. Jednymi z najważniejszych zmian są opłata od niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego i  jednolita opłata egzekucyjna, Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Czynności egzekucyjne

Nowe ustawy nakładają na komorników obowiązek nagrywania dźwięku i obrazu podczas prowadzonych czynności terenowych. Materiały te mają stać się elementem akt sprawy. Ponadto, dłużnik będzie musiał otrzymać formularz umożliwiający złożenie mu skargi na czynności komornika. Kolejnym novum jest także możliwość żądania przez policjanta uczestniczącego w czynnościach, przerwania egzekucji w przypadku stwierdzenia oczywistego stwierdzenia naruszenia prawa przez komornika.

Opłaty

Zgodnie z nowymi przepisami, komornik za każde niecelowe wszczęcie egzekucji pobierze od wierzyciela opłatę w wysokości 8% dochodzonego roszczenia. Nadto, uproszczony został system opłat egzekucyjnych poprzez wprowadzenie jednej 10% stawki.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami na info@dudkowiak.comMichał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa